Oyunun Türkçe Adı       AKIL HASTALARINA KOMÜNİZMİN TARİHİ NASIL ANLATILIR ?
  Oyunun Özgün Adı      HOW TO EXPLAIN THE HISTORY OF COMMUNISM TO 
                          MENTAL PATIENTS
  Yazarın Adı             Matei VISNIEC 
  Fransızcadan
    İngilizceye Çeviri         Jeremy LAWRANCE &
                          Catherine POPESCO 
  Çevirmenin Adı          Ekin TUNÇAY TURAN
  Seyirci Türü             Yetişkin
    Oyunun Türü            Kara Komedi / 1 Perde
                          Dekor : Değişken
  Oyuncu Adedi           Ana Kadro : 4  (Erkek : 3 / Kadın : 1)
                          Hastalar : 22
  Çeviri Tarihi             2010


İletişim :  ONK  AJANS                                          www.onkajans.com

                                                               e-posta : info@onkagency.com

Tel       :   0 212 241 77 00

                                                                                        ONK Ajans

Faks     :   0 212 241 77 31

                                                                                        ONK Ajans

Ekin Tunçay Turan  ©

  KONU
  Oyun 1953 yılında, Stalin’ in ölümünden birkaç hafta öncesinde, Moskova’ da “Akıl Hastalıkları 
  Merkez Hastanesi” nde geçmektedir... Yuri Petrovski isimli bir yazar, akıl hastalarına komünizmin   
  tarihini - onların anlayabileceği bir şekilde - anlatması için hastaneye gönderilir. Yazar, çocuksu 
  bir dil kullanarak olayları, kişileri vb. tüm absürtlükleri açıkça anlatır. Yazar, hikâyesini 
  anlatmakta ilerledikçe, hastanede gerçekleşmekte olan tuhaf olaylarla ve tuhaf insanlarla 
  karşılaşmaya başlar. Her köşeye saklanmış partizanlar, deli kılığına girmiş gizli komplo 
  hazırlığında olan gerçek devrimciler, gerçekte histerik oldukları bilinmeyen ve Stalin’ e tümüyle 
  inanan, sonsuz bağlılık duyan hastanenin sağlık görevlileri, müdürleri vb...

  Stalin’ in öldüğü ilân edildiğinde ise, - çıkan karışıklıkta - önünde iki seçenek vardır genç 
  yazarın. Ya doktorlara ya da hastalara katılacaktır. Herkesin korktuğu olur ve doktorlara katılır. 
  Komünizmin çöküşüyle, onu destekleyenlerin hayatları da karışır...

  Son sahnede Stalin, hastanenin dışında pencerenin önünden geçerken görülür. Acaba o bir 
  hayalet mi, yoksa bir akıl hastası mıdır ?

  DEĞERLENDİRME
  Ütopyanın doğasını sorgulayarak komünist sistemin sadece Rusya’ da uygulanan şekliyle değil, 
  ama tüm ideolojinin yanlışlarına dikkat çekerek, bunu özel seçilen bir mekânda, o dönemin   
  tarihî kişilikleri üzerinden ve onların söylemlerinden yola çıkarak çarpıcı bir şekilde vurgular.

  DÜŞÜNCE
  Seçilen mekân ve kişiler sayesinde anlatılmak isteneni çok keyifli, çarpıcı ve eğlenceli bir 
  bakış açısıyla anlatan, oldukça başarılı bir kara komedi.
=>
=>

=>

=>

=>
=>
=>

=>

=>