İletişim :  ONK  AJANS                                          www.onkajans.com

                                                               e-posta : info@onkagency.com

Tel       :   0 212 241 77 00

                                                                                        ONK Ajans

Faks     :   0 212 241 77 31

                                                                                        ONK Ajans

  KONU
  Kırklı yaşların başında olan Dr. Anita Wells bir terapisttir. Israrla randevu isteyen bir hastayı 
  durumunun acil olduğunu düşünerek kabul eder ve o gün kendi onuruna verilecek bir yemeği 
  erteler. Randevu isteyen hasta otuzlu yaşlarda olan Ethan Steckler’ dir. Bilinen hasta - terapist 
  konuşmalarıyla başlayan seans, Ethan’ ın giderek doktoru çileden çıkaracak denli dayanılmaz 
  bir adam olduğunun anlaşılmasıyla devam eder. Ethan’ ın tuvalette sevişme önerilerinden, 
  Anita’ nın kocasını aldattığına kadar varan saldırıları sonunda Anita kendini kaybeder, Ethan’ a 
  saldırır, yerlerde sürünür...

  Anita’ nın kocası olan Dr. Sidney de bir terapisttir. Anita’ nın muayenehanesinde telefonla 
  yaptığı konuşmalardan Anita’ nın sinir krizi geçirdiğini, hastanede gözlem altında olduğunu 
  öğreniriz. Randevusu olan hasta yine Ethan Steckler’ dir. Dr. Sidney karısının hastalarına bakmak 
  için onun muayenehanesine gelmiştir. Doğal olarak Ethan, Sidney’ i de çıldırtır. Onun gizli bir 
  eş cinsel olduğundan başlayıp, karısının bu yüzden onu aldattığına vb. kadar varan saldırıları   
  karşısında Sidney de dayanamaz, Ethan’ a saldırır...

  Bir süre sonra bu kez karı koca birlikte muayenehanededirler ve Ethan’ a randevu verirler. 
  Ethan terapiye gelir. Ancak bu kez terapistlerin kararı kesindir. Elektroşok ile onu 
  öldüreceklerdir. Ethan’ ı bir sandalyeye bağlarlar. Kısa süren bir vicdan muhasebesinden sonra   
  Sidney şalteri indirir. Kıvılcımlar eşliğinde geçen birkaç saniyeden sonra Sidney şalteri 
  kaldırarak şoku durdurur. Ethan birdinbire değişmiştir. Kendisi de bu değişikliğin farkındadır. 
  Dünyaya bakışı ve olayları algılaması tümüyle değişmiştir. Herhangi bir saldırı belirtisi de 
  göstermemektedir. Bunun sevinciyle cebindeki paraları onlara veren Ethan, sevinçle çıkar gider. 
  Bu kez de karı koca birbirine girer, çünkü Ethan’ ın iddia ettiği şeyler aslında doğrudur...

  DEĞERLENDİRME
  Hemen hemen her toplumda, psikolog, özellikle de psikiyatristlerin ruh sağlıklarının hastalarından 
  daha bozuk olduğu esprisinden hareketle gündeme gelen, ‘psikiyatristlerin mi yoksa psikiyatri   
  hastalarının mı ruh sağlıkları daha bozuktur’ sorusunun cevabını irdeleyen oyun, kişinin ikinci 
  şahıs ve şahıslarca - giderek toplumla ve nihayet kendi kendisi ile - sonra üçüncü bir şahıs 
  ya da faktörün etkisiyle, birinci dereceden yakın, birbirlerinin güvenilirliğinden hiç kuşku 
  duymamış ya da duymayacağı düşünülecek iki kişinin birbirleriyle çatışmalarını irdeleyip 
  sorgulayan bir dramatik kurgu üstüne kurulmuş. Ara bozucu üçüncü şahıs konumundaki hasta 
  ile doktor / doktorlar arasındaki çekişme - çatışma, hatta sinir harbi, finalde iki ayrı çatışma 
  odağıyla buluşturur seyirciyi... Birincisi, ortak bir düşman karşısında birleşen iki kişinin karşı 
  tarafla hesaplaşmadan önce kendi iç çatışmalarını yaşamaları ; ikincisi, içine kurt düşen bireyin 
  hiç hesapta olmayan hesaplaşmalara kalkışması... İlk bakışta soyut birer tipleme görüntüsündeki 
  oyun kişileri, giderek, kadın - erkek şu ya da bu nedenle bu ikisini birbirine düşürmeyi 
  amaçlayan üçüncü bir kişi olarak oldukça somut karakterler kimliği ile karşımıza çıkıyor. Bir 
  başka deyişle, başlangıçta birer tip olarak takdim edilen oyun kişileri, oyun ilerledikçe bir 
  yandan belli bir ‘tip’ i canlandırırken, bir yandan da ‘birey’ e özel boyutta insanî özellikler   
  yüklüyor...

  DÜŞÜNCE
  Kendine özgü dinamizmi, sürprizlere açık dramatik akışı, sürprizli finali ve toplumda karşılığı 
  olan yapısıyla ilgi çekici, çarpıcı ve iyi oynandığında gerçekten eğlenceli olabilecek başarılı bir 
  komedi.
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

Ekin Tunçay Turan  ©

  Oyunun Türkçe Adı        BAŞ BELÂSI 
  Oyunun Özgün Adı        ANNOYANCE
  Yazarın Adı              Sam BOBRICK 
  Çevirmenin Adı            Ekin TUNÇAY TURAN
  Seyirci Türü               Yetişkin
    Oyunun Türü             Komedi / 1 Perde / Dekor : Tek
  Oyuncu Adedi            3  (Erkek : 2 / Kadın : 1)
  Çeviri Tarihi              2007