Oyunun Türkçe Adı        BENİ GERÇEKTEN ÖP   
  Oyunun Özgün Adı        KISS ME LIKE YOU MEAN IT
  Yazarın Adı              Chris CHIBNALL 
  Çevirmenin Adı            Ekin TUNÇAY TURAN
  Seyirci Türü              Yetişkin
    Oyunun Türü             Dram / 2 Perde / Dekor : Değişken
  Oyuncu Adedi            4  (Erkek : 2 / Kadın : 2)
  Çeviri Tarihi              2005
  KONU
  Parti verilen bir evin arka bahçesi... Yirmili yaşlardaki Tony ve Ruth burada karşılaşır. 
  İkisi de aptalca eğlenilen partiden sıkılmıştır. Ruth’ un erkek arkadaşı da içeridedir. Aralarında  
  adı konmayan bir yakınlaşma başlasa da Tony’ nin çekingenliği, Ruth’ un etkin kişiliği bunun   
  açığa vurulmasın engeller. Bu arada evin çatı katının penceresinden önce altmış yaşlarında 
  bir kadının, ardından onunla yaşıt bir erkeğin eğlenerek striptiz yaptıkları görülür. Derken, 
  çiftin sevişme sesleri duyulur. Çok geçmeden yaşlılar (Don ve Edie) bahçeye iner, yanlarında 
  getirdikleri saksı bitkilerini oraya dikmeye başlarlar. Önce şaşıran gençler sonra onlara 
  yardım eder. Tony’ nin de içeride, partide bulunan bir sevgilisi olduğunu öğrenen Ruth, bunu 
  önceden söylemediği için ona çok öfkelenir, ama bir süre sonra aralarında yeniden diyalog 
  kurulur... Yaşlı adamın cesaretlendirmesi ve akıl vermesi sonucunda Tony, Ruth’ a aşkını ilân 
  etmeye, birlikte yaşamak istediğini söylemeye çalışır...

  İkinci perde Don ile Edie’ nin yaşadığı çatı katında geçer... Birbirlerini çok sevdikleri, hep   
  uyum içinde ve eğlenerek yaşadıkları anlaşılan yaşlı çift, aralarında garip bir oyun oynar. 
  Bilgi yarışması benzeri bir oyundur bu ve karısının sorduğu soruya verdiği her doğru 
  cevap için niteliği gittikçe artan bir armağanla ödüllendirilir koca. Sorular ise çiftin ortak öz   
  geçmişiyle ilgilidir daha çok. (İlk karşılaşılan yer, ilk öpüşülen zaman, aşklarının derecesi vb.) 
  Kadın uzaktan kumandayı sakladığı yeri bile sorar adama. Derken, bunun bir son gece 
  kutlaması olduğunu, beyin tümörü olan kocanın acılar içinde ölmektense karısı tarafından 
  yaşamına son vereceği anlaşılır. Vasiyet de hazırdır, her şey Edie’ ye kalacaktır. Ama son 
  anda Edie, Don’ a onun ardından tek başına yaşayamayacağına karar verdiğini açıklar. 
  Don’ un ardından kendini öldürecektir. Don karşı gelse de kabul görmez. Bu kez vasiyet 
  sorunu çıkar ortaya. Her şeylerini, uzaklarda oturan ve yıllardır görmedikleri oğullarına   
  bırakacaklardır. Söz konusu işlem de tanık istemektedir. Bahçede oturan genç çift çağrılır 
  eve. Hiçbir açıklama yapılmaksızın imza attırılsa da, Ruth olup biteni anlar, itiraz eder. Don 
  ve Edie durumu açıklamak zorunda kalır, onlar da bunu kabullenir... 

  Sonunda, Tony ve Ruth’ a 50 senedir hiç dokunmadıkları, onlar için büyük değeri olan bir 
  şampanya verip gün doğumunu çatıdan izlemelerini önerirler. İki genç çatıya çıkar. Evden 
  Edie’ nin hüzünlü, giderek çatallaşan bir sesle eski bir şarkıyı söylediği duyulurken, Tony ve 
  Ruth birlikte ve aşkla, doğan günü karşılar...
 
  DEĞERLENDİRME
  Oyundaki ilişkiler dolantısız, sade, gerçekçi bir ortam içinde verilmektedir. İki genç için sıkkın 
  geçen, olağan parti düzlemiyle, temelde bir yaşlı çiftin kendilerinden beklenmeyecek 
  aşırılıktaki eğlence anlayışı çatıştırılarak şaşırtıcı ve zaman zaman komik durumların oluşması 
  sağlanmıştır. Gençlerden beklenecek aşırılıkları yaşlı bir çiftin gerçekleştirmesi, yaşlı çiftin 
  amacının anlaşılmasıyla trajik bir boyut kazanır. Oyun bu boyutu neredeyse ikinci perdenin 
  sonuna kadar saklayarak oyunu eğlenceli bir düzlemde tutar. Ancak yaşlı çiftin niyetinin 
  anlaşılmasıyla, bu insanların yaşama olan tutkularının esas derinliği de ortaya çıkar. 
  Dolayısıyla son gecelerinde bunca şeyi yaşamak için gösterdikleri çaba belirginleşir... Onca 
  servet kişisel kayıplar verilmeden elde edilmemiştir ve yine onca servet karşılıklı 
  yaralanmalar ve örselenmeler olmadan da kaybedilmemiştir... Trajik durumlara rağmen 
  oyunun ekseninde her zaman bir yaşama sevinci göze çarpar. Karakterlerin çok başarılı 
  çizilmiş olması onların kompleks olmayan, sevimli ama günümüz gerçeklerini taşıyan gerçek 
  figürler olarak karşımıza çıkmasını sağlar...

  DÜŞÜNCE
  Gerçek sevginin ne olduğunun altını çizen, hüzünlü, duygusal, çoğu zaman keyifli ve verdiği   
  mesaj açısından da bir o kadar düşündürücü olan başarılı bir oyun.
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

Ekin Tunçay Turan  ©


İletişim :  ONK  AJANS                                          www.onkajans.com

                                                               e-posta : info@onkagency.com

Tel       :   0 212 241 77 00

                                                                                        ONK Ajans

Faks     :   0 212 241 77 31

                                                                                        ONK Ajans