=>
=>
=>
=>
=>
=>

=> =>
  Oyunun Türkçe Adı        ÇOCUKLAR                        
  Oyunun Özgün Adı        THE CHILDREN
  Yazarın Adı              Lucy KIRKWOOD
  Çevirmenin Adı            Ekin TUNÇAY TURAN
  Seyirci Türü              Yetişkin
    Oyunun Türü             Dram / 1 Perde
                           Dekor : Tek 
  Oyuncu Adedi            3 (Kadın : 2 / Erkek : 1)                      
  Çeviri Tarihi              2018

Ekin Tunçay Turan  ©


  İletişim : ONK  AJANS                                        www.onkajans.com

                                                                e-posta : info@onkagency.com


  Tel     : 0 212 241 77 00                                                 ONK Ajans

  Faks   : 0 212 241 77 31

                                                                                          ONK Ajans

Ekin Tunçay Turan  ©

  KONU
  Hazel  ve  Robin, eskiden  mühendis  olarak  çalıştıkları  bir  nükleer  santralde  meydana  gelen  
  felâketten  sonra, aynı  bölgede  güvenli  bir  alanda  bulunan  tanıdıklarına  ait  bir  kulübede  
  yaşamaya  başlamışlardır. Pek  çok  açıdan  kısıtlı  bir  yaşamları  vardır. Buna  rağmen  sağlıklı  bir  
  hayat  sürmek  için  ellerinden  geleni  yapmaktadırlar, çünkü  Hazel  yaşlılığın  hayatın  yeni  ve  
  heyecanlı  bir  bölümü  olduğuna  inanmaktadır... Bir  gece, bir  zamanlar  nükleer  santralde  birlikte  
  çalıştıkları  arkadaşları  Rose, 38  yıl  sonra  haber  vermeden  onları  ziyarete  gelir. Rose  ve  Robin  
  geçmişte  bir  ilişki  yaşamış  ve  bu  ilişki  Robin’le  Hazel’ın  evliliği  süresince de  devam  etmiştir. Bu  
  hiç  gün  ışığına  çıkarılmamış  olsa da, aslında  her  şeyin  farkında  olan  Hazel, bu  yüzden  Rose’un  
  gelmesinden  tedirgin  olur. Ancak  Rose’un  o  gece  gelmesinin  sebebi  çok  farklıdır. Geçmişte  
  kurulmasına  yardım  ettikleri  nükleer  santralde  yine  bazı  sorunlar  yaşanmaktadır. Radyasyon  
  seviyesi  yükselmiştir  ve  orada  çalışan  genç  insanlar  bu  sorunlarla  baş  etmeye  çalışmaktadır. 
  Rose, geçmişte  orada  çalışmış belli  bir  yaşın  üstünde  olan  insanları  bir  araya  getirerek, orada    
  çalışan  gençlerin  hayatlarını, geleceklerini  kurtarmayı  amaçlamaktadır. O  gece  oraya  Robin  ve  
  Hazel’dan  kendisine  katılmalarını  istemek  için  gelmiştir. Yani  bir  anlamda  onlardan  ölümü  göze  
  almalarını  ister… Bu  sırada da ; geçmişleriyle, hayatlarıyla, seçimleri  ve  kendileriyle  ilgili  her    
  konuda  yüzleşecek, hesaplaşacaklardır...

  DEĞERLENDİRME
  Oyun ; nükleer  istasyonda  çalışmış  üç  eski  nükleer  enerji  mühendisinin  yaşamlarından  yola        
  çıkarak, temelde  gezegenimizin  ve  çocuklarımızın  geleceği  için  hepimize  düşen  görev  ve  
  sorumluluklara  odaklanıyor. Genel  olarak  aile  bağları  temelinde  şekillenen  kişisel  
  problemler, kimi  zaman  duygusal  kopmalara, kimi  zaman da  sert  tartışmalara  sebep  oluyor. 
  Aralarındaki  aşk, dostluk, arkadaşlık, kıskançlık  ve  aldatma  gibi  insanî  duyguların  sebep  
  olduğu  sorunlar, sonunda  vicdanlara  yenik  düşüyor  ve  zaten  yaşlı - hasta  olan  bedenler  
  gençler  için  feda  ediliyor. Yaşama  ve  çevreye  olan  duyarlılık, meslekî  sorumlulukların  
  ışığında  her  şeyin  üstünde  tutuluyor…
 
  Yazar  bir  röportajında, oyunda ; nükleer  gücü  bir  metafor  olarak  insanın  doğaya  yaptığı  
  müdahaleleri  ve  bunun  doğurduğu  sonuçları  anlatmak  amacıyla  kullandığını  söylerken,     
  oyunda da, bu  sorumlulukları  almamız  gerektiğinde  acaba  kaçımız  elini  taşın  altına  koyup  
  kendi  hayatımızı  feda  edebiliriz  sorusunu  soruyor  ve  bilim  insanlarının da  birer  anne, baba, 
  sevgili, karı  koca  ve  çocuk  sahibi  olan  vicdan  sahibi  bireyler  olabileceklerini  hatırlatıyor…
 
  Üzerinde  yaşadığımız  bu  gezegen  için  bize  düşen  en  büyük  sorumluluk  nedir ? 
  Çocuklarımıza  nasıl  bir  gelecek  bırakmak  istiyoruz ?

  DÜŞÜNCE
  Oyun ; iklim  değişikliğinin  yarattığı  sonuçlara  ek  olarak, ayrıca  çevreye  verdiğimiz  zararlara, 
  seçimlerimize, sonuçlarına, sevgiye, yaşlılığa  ve  hayata  dair  pek  çok  şeye  değinirken, aslında  
  yetişkin  olsak da  zaman  zaman  hepimizin  sorumluluktan  kaçan  çocuklar  gibi  
  davranabildiğine  ve  bunun  sonuçlarının da  pahalıya  mal olabileceğine  güçlü  vurgu  yapan,  
  evrensel konusuyla toplumda  her  dönem  karşılığı  olabilecek, sürükleyici, başarılı  ve  çarpıcı  
  bir  oyun.  

 
  2018  yılında  Tony  Ödülleri’nde  “En  İyi  Yeni  Oyun” dalında  aday  gösterilmiş  olan  oyun, 
  İngiltere’deki  başarısının  yanı  sıra, Broadway’de de  büyük  ilgi  görmüş, ayrıca  Avusturalya’da da  
  sahnelenmiştir...