Oyunun Türkçe Adı        DOĞRU BİLDİĞİM ŞEYLER                        
  Oyunun Özgün Adı        THINGS I KNOW TO BE TRUE
  Yazarın Adı              Andrew BOVELL 
  Çevirmenin Adı            Ekin TUNÇAY TURAN
  Seyirci Türü              Yetişkin
    Oyunun Türü             Dram / 2 Perde
                           Dekor : Tek 
  Oyuncu Adedi            6 (Erkek : 3 / Kadın : 3)                      
  Çeviri Tarihi              2018


  İletişim : ONK  AJANS                                        www.onkajans.com

                                                                e-posta : info@onkagency.com


  Tel     : 0 212 241 77 00                                                 ONK Ajans

  Faks   : 0 212 241 77 31

                                                                                          ONK Ajans

=>
=>
=>
=>
=>
=>

=> =>

Ekin Tunçay Turan  ©

  
  KONU
  Avusturalya’nın  “Hallet Cove”  isimli  banliyösünde  yaşayan  orta  yaşlı  “Bob”  ve  “Fran  Price”  
  çifti, hep  idareli  yaşamış  ve  hayatlarını  kendi  sahip  olamadıklarına  sahip  olabilmeleri  için  dört    
  çocuğuna  adamıştır...
  Bob, çalıştığı  fabrikadan  çıkarıldığı  için  erken  yaşta  emekli  olmak  zorunda  kalmış  ve  kendini  
  evlerinin  bahçesiyle  ilgilenmeye  vermiştir. Fran  ise  hâlâ  hemşire  olarak  çalışmaya  devam    
  etmektedir. En  büyük  kızları  “Pip”  ise evli  ve  iki  çocuk  sahibidir, ancak  mutlu  değildir. Kendisine  
  yapılan  bir  iş  teklifini  kabul  eder  ve  çocuklarını  kocasına  bırakarak  Kanada’ya  gitmeye  karar  
  verir. Fran, kendisinden  daha  güçlü  olan  kızına  çocukluğundan  itibaren  hep  daha  sert  
  davranmıştır  çünkü  kendi  gösteremediği  kararlılığı  Pip  göstermektedir. En  büyük  oğulları  “Mark”  
  ise  yirmi  yıldır  gerçekte  kim  olduğunu  anlamaya  çalışmaktadır. Kadınlarla  ilişki  yaşamaya  
  çalışsa da, sonunda  ailesine de  itiraf  etmek  zorunda  kalacağı ve hayatını  değiştirecek  önemli  bir          
  tercih  yapar. Diğer  oğulları  “Bob”  ise  kazandığından  fazla  para  harcadığını  düşünen  babası  
  tarafından  sıkça  uyarılmaktadır. Sürekli  savunmada  olan  “Ben”  ise, ait  olmadığı  sınıftan  biriymiş      
  gibi  davranmaya  çalışmasının  bedelinden  kurtulmak  için  yine  ailesine  başvuracaktır. 19  yaşındaki  
  en  küçük  kızları  “Rosie”  ise  daha  hayatının  baharındadır. Büyümek  ve  hayatı  tanımak  için  çıktığı  
  Avrupa  gezisinden  büyük  bir  hayal  kırıklığı  yaşayarak  döner. Bildiği  şeylerin  ne  kadar  az  
  olduğunu  anlamıştır. Ama  günün  birinde  yeniden  kendi  ayakları  üzerinde  durmaya  çalışacak  ve  
  evden  uzak  bir  yerde  okumaya  karar  verecektir. Bu  sırada  dışarıdan  mükemmel  bir  aile  
  görüntüsü  çizen  Price’ların  yaşamının, yaşanan  olaylar  sayesinde  aslında  hiç de  öyle  olmadığı  
  görülür. Birbirini  çok  seven  ve  sıkı  bağlarla  birbirine  bağlı  görünen  aile, bir  anlamda    
  parçalanmış, herkes  bir  tarafa  dağılmıştır. Ancak  finalde  yaşanan  olay  onların  yeniden  bir  araya  
  gelmesine  sebep  olacaktır... Rosie’nin  doğru  bildiği  şeyler  ise, artık  daha  fazladır...

  DEĞERLENDİRME
  - Bir  insanı  otuz  yıl  boyunca  aynı  şekilde  sevebilir misiniz ? 
  - Ya da, tüm  hayatınızı  paylaştığınız  birinin  sizden  sakladığı  önemli  şeyler  olduğunu  
   öğrenince bunu  kaldırabilir misiniz ? 
  - Peki ya, evlenip  çocuk  sahibi  olduktan  sonra  karşınıza  bir  başkası  çıkarsa  seçiminiz  ne  
   olur ?
  - Ya da olmadığınız  birinin  bedeninde  yaşadığınızı  düşünüyorsanız, zor  bir  seçim  yapmaya    
   ve  bunu  yüksek  sesle  dile  getirmeye  cesaret  edebilir misiniz ?
  - Veya, bulunduğunuz  sınıftan  başka  bir  sınıfa  aitmiş  gibi  davranmaya  kalkarsanız, 
   ödeyeceğiniz  bedel  sizce ne  kadar  ağır  olabilir ? 
  - Peki ya, hayatınızın  başında  hayatı  tanımak  için  maceraya  atılmaya  kalkarsanız  
   yaşayacağınız  hayal  kırıklığını  kaldırabilir misiniz ? Ve  doğru  olduğunu  bildiğiniz  şeyleri   
   sayabilir misiniz ? 

  Kısaca... 
  Yukarıdaki soruların ışığında, oyun ;  kendi  hayatlarını  çocukları  için  feda  eden  bir  anne  
  baba  ve   hayatlarıyla  ilgili  kendi  seçimlerini  yapan  dört  çocuk  üzerinedir... 

  DÜŞÜNCE
  Oyun, birbirini  çok  seven, mutlu  görünen  bir  ailedeki  bireylerin  yaptığı  seçimleri  ve  
  sonuçlarının  aileye  getirdiklerini  son  derece  gerçekçi, duygusal  ve  etkileyici bir  şekilde  
  anlatır... Andrew  Bovell’ın  diğer  oyunlarında  olduğu  gibi  ustalıkla  kurguladığı  oyun, 
  Avusturalya’nın  ardından  kısa  bir  süre  öncesine  kadar  Londra’da da  sahnelenmiş  ve  büyük  
  beğeni  kazanmıştır...