KİTRE  BEBEKLER    (R. Sümer  TUNÇAY)

R. Sümer Tunçay   ©


  İletişim : ONK  AJANS                                        www.onkajans.com

                                                                e-posta : info@onkagency.com


  Tel     : 0 212 241 77 00                                                 ONK Ajans

  Faks   : 0 212 241 77 31

                                                                                          ONK Ajans

=>
=>
=>
=>
=>
=>

=> =>
  Oyunun Türkçe Adı        ELVEDA BAY HAFFMANN                        
  Oyunun Özgün Adı        AIDEU MONSIEUR HAFFMANN
  Yazarın Adı              Jean - Phillippe DAGUERRE
  Çevirmenin Adı            R. Sümer TUNÇAY 
  Seyirci Türü              Yetişkin
    Oyunun Türü             Dram / 1 Perde
                           Dekor : Değişken 
  Oyuncu Adedi            5 (Kadın : 2 / Erkek : 3)                      
  Çeviri Tarihi              2019
  KONU
  1942 yılı, Paris... Alman işgalindeki Fransa’da Yahudilere “Sarı Yıldız” takma zorunluluğu     
  getirilmiştir. Mücevheratçılık yapan Yahudi Joseph, eşini ve çocuklarını Nazilerin zulmünden   
  kurtarmak için her türlü riski göze alır ve onları kızkardeşinin yanına, Cenevre’ye göndererek 
  kaçmalarını sağlar. Ardından on yıldır yanında çalışan Pierre’e dükkânı işletmesini ve ücret 
  ödemeden karısı Isabelle’le birlikte kendi evinde yaşamalarını teklif eder. Karşılığında da 
  kendisini daha güvenli günlere ulaşana dek saklamasını ister. Pierre ve karısı tüm risklere 
  rağmen bu teklifi kabul eder. Ancak Pierre de Joseph’ten ciddi bir istekte bulunur. Pierre kısırdır 
  ve karısı Isabelle’le birlikte çocuk sahibi olmak istemektedirler. Joseph’ten karısı Isabelle hamile 
  kalana kadar onunla birlikte olmasını talep eder. İstemeyerek de olsa Joseph bu teklifi kabul 
  etmek zorunda kalır. Pierre karısına bundan söz ettiğinde, Isabelle önce tepki gösterir, ancak 
  çocuk sahibi olmayı gerçekten çok istediği için o da bunu istemeyerek kabul eder... 
  Aradan aylar geçer... 

  Joseph ve Isabelle’in belirli günlerde çocuk için birlikte olması bir türlü sonuç vermez. Bu 
  arada Pierre de bir yandan dükkânı çevirmeye çalışmaktadır. Geçen süre içinde, üçünün aynı 
  evde yaşaması da giderek zorlaşmaya başlar. Joseph akşam yemekleri dışında bütün gününü 
  mahzende geçirmektedir... 

  Pierre yaptığı tasarımlarla müşteriler için dükkânı çok cazip bir hâle getirmiştir. Nazilerin Paris 
  sorumlusu Büyükelçi Otto Abetz de onun müşterilerinden biridir. Bir süre sonra Otto, karısı 
  Suzanne ile birlikte bir şekilde kendisini akşam yemeği için Pierre’in evine davet ettirir. Bu, 
  Joseph için çok tehlikeli bir durumdur, fakat Joseph bunu öğrenince beklenmedik, şaşırtıcı bir 
  tepki gösterir ve yemeye katılmak istediğini söyler, hatta ısrar eder. Sonuçta o da akşam 
  yemeğine dahil olur... Ve şimdi... Nazilerin Paris sorumlusu Büyükelçi Otto ve Yahudi Joseph, 
  aynı masada yemek yiyeceklerdir...

  - Acaba Otto ve karısı Suzanne, kendilerini neden yemeğe davet ettirmiştir ? 
  - Bu yemeğin ne gibi sonuçları olacaktır ? 
  - Cesaret korkuyu yenebilecek midir ?
    Ve...
  - Isabelle hamile kalabilecek midir ?
 
  DEĞERLENDİRME
  Oyun, Nazi döneminde Yahudilerin yaşadığı zorluklara, acıya, zulme, korkuya ve cesarete   
  ayna tutarken ; aynı zamanda da bu distopik, baskıcı sistem içinde, insanların kendi 
  ütopyalarının ışığına sarılarak sevginin gücünü, aile kavramını, çocuk özlemini ve çocuk 
  sahibi olabilmek uğruna yapılan inanılmaz fedakârlığı ve bu fedakârlığın - acı, tatlı, ekşi - 
  kekremsi tadını ve her şeyden önemlisi de, cesaretin korkudan daha güçlü olup olmadığını 
  sorgular, gözler önüne serer. İster istemez o dönemi, şartları, beklentileri, insana özgü ahlâkî 
  duyguları, çaresizliği vb. düşündürür ve... günümüz şartları ve dünyasıyla samimî bir empati 
  kurmaya, düşünmeye zorlar...
  DÜŞÜNCE
  İnsanî açıdan pek çok duyguyu sorgulayan, sorgulatan, oldukça çarpıcı, etkileyici ve başarılı     
  olan oyun ; 2018 yılında, “Yaşayan En İyi Fransız Yazar” da dahil olmak üzere, dört Molière 
  ödülü almış olup, hâlen Paris’te sahnelenmektedir. Geçen yıl orijinal dilinde, yazarın 
  yönetiminde ve alt yazı eşliğinde Los Angeles’ta sahnelenmiştir...