1. Bullet  Oyunculuk kariyerine lise yıllarında, Ankara

      Koleji’nde (TED) başladı. 1992

      yılında H.Ü / GSF / Ankara 

      Devlet Konservatuvarı Tiyatro

      Bölümü’nden mezun oldu. Lise ve

      Konservatuvar yıllarında TRT için

      çekilen bazı dizilerde oynadı. 1. Bullet  1993 yılında Trabzon Devlet    

      Tiyatrosu’nda (TDT) stajyer

      oyuncu olarak göreve başladı.


 1. Bullet  2000 / 01 Tiyatro sezonundan itibaren Ankara

     Devlet Tiyatrosu (ADT) kadrosuna dahil oldu. 1. Bullet  2005 - 2006 TV sezonunda Show 

     TV’de yayınlanan “Kanlı Düğün”

     ve “Sahte Prenses” adlı dizilerde

     oynadı. 1. Bullet  2005 yılından itibaren İngilizceden Türkçeye oyun

     çevirmeye başladı. Bugüne kadar toplam 50 oyun

     çevirmiştir. Ayrıca TRT için de film ve belgesel çevirisi

     yapmaktadır. 1. Bullet  2007‘de Los Angeles’ta “New  

      York Film Academy”de (NYFA)

      kamera oyunculuğu üzerine

      eğitim aldı. 1. Bullet  2008’de Los Angeles’taki “Open Fist Tiyatrosu” nun daveti

      üzerine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 6

      ay süreyle “Bilgi - Görgü ve İhtisas” adı altında inceleme

      ve araştırma için Los Angeles’ta görevlendirildi. Bu süre

      içinde, “Open Fist Tiyatrosu”nda çeşitli çalışma ve

      etkinliklere katılarak incelemelerde bulundu. Tiyatro

      bünyesinde gerçekleştirilen “Mask Making” workshop’una,

      New York merkezli “Siti Company”nin Los Angeles’ta

      düzenlediği “Suzuki ve Viewpoints Metodu” adlı yoğun

      programlı kursa ve “Eric  Morris”in verdiği oyunculuk

      derslerine katıldı. Ayrıca “Joanne Baron & D.W. Brown

      Studio”da “Meisner” oyunculuk metodu üzerine özel ders

      aldı. Bunların dışında “Susan Batson”ın “Black Nexxus”

      adlı okulunda, Batson’ın oğlu “Carl Ford”dan ayrıca

      kamera oyunculuğu üzerine ders aldı. Yine bu süre içinde,

      Los Angeles’ın önemli tiyatrolarından “Geffen

      Playhouse”ta, Tim Robbins’in sanat yönetmenliğini yaptığı

      “Actors’ Gang”de (Ayrıca bir workshop), “Strasberg

      Tiyatrosu”nda ve “Open Fist”te birçok oyunu izleme fırsatı

      buldu. 1. Bullet  Halen             

     “Ankara

      Devlet 

      Tiyatrosu“nda

      oyuncu olarak

      görev 

      yapmaktadır.
 
   Görev Aldığı Oyunlar

 ASİYE NASIL KURTULUR ?
 VENEDİK TACİRİ
 İSTANBUL EFENDİSİ (Reji As.)
 KEŞANLI ALİ DESTANI
 TAZİYE
 YAŞASIN GÖK KUŞAĞI 
 TARTUFFE
 YEDİ KOCALI HÜRMÜZ
 SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI
 ÇOK YAŞA SAĞLIK 
 FERMANLI DELİ HAZRETLERİ
 İKİNCİ CADDENİN MAHKÛMU
 III. RICHARD 
 SERSERİ GÖNÜL
 BİR VARMIŞ İKİ DE VARMIŞ 
 KOMŞU KÖYÜN DELİSİ
 AŞK EVLERDEN UZAK
 KÖPEK KADIN ERKEK
 AKLIMDAKİ KADINLAR
 KIŞ MASALI
 SİYAHLI KADIN (Reji Yrd.)
NYFA   ÇEVİRDİĞİ Oyunlar


 BENİ GERÇEKTEN ÖP
   (Kiss Me like You Mean It) 
   (Chris Chibnall) (2005)

 BAŞ BELÂSI
   (Annoyance) 
   (Sam Bobrick) (2007)

 KAOS TEORİLERİ
   (The Chaos Theories) 
   (Alexander Dinelaris) (2008)

 YİNE DE YAŞAMAK 
   (Still Life)  
   (Alexander Dinelaris) (2008)

 BAVUL
   (Baggage)  
   (Sam Bobrick) (2009)

 YOLCULAR
   (Passengers)  
   (Sam Bobrick) (2009)

 KİTAPLAR
   (Books)  
   (Stuart M.Kaminsky) (2009)

 MORRIE İLE HER SALI
   (Tuesdays With Morrie) 
   (Jeffrey Hatcher & Mitch Albom) (2009)

 GUS İLE YEMEK SAATİ
   (Cookin’ With Gus)  
   (Jim Brochu) (2009)

 YARI YARIYA
   (Half And Half) 
   (James Sherman) (2009)

 33 VARYASYON
   (33 Variations)
   (Moisés Kaufman) (2009)

 KARMAKARIŞIK
   (Helter Skelter)  
   (Neil LaBute) (2009)

 ROSENBLOOMS‘da BİR GÜN
   (In The Rest Room At Rosenblooms)
   (Ludmilla Bollow) (2009)

 KONİK ANNALAR (KOMİK AYNALAR)
   (Fuddy Meers) (Funny Mirrors)
   (David Lindsay - Abaire) 
   (2010)

 ÖLÜLER DİYARI
   (Land Of The Dead)
   (Neil LaBute) (2010)

 BİR MUTLULUK ÅNI
   (A Second Of Pleasure)
   (Neil LaBute) (2010)

 AKIL HASTALARINA KOMÜNİZMİN TARİHİ  
   NASIL ANLATILIR ?
   (How To Explain The History Of Communism 
   To Mental Patients) 
   (Matei Visniec) (2010)

 BAŞROLDEKİ KADINLAR
   (Leading Ladies)
   (Ken Ludwig) (2010)

 HALKTAN BİRİ (TRAVIS PINE)
   (Travis Pine) (A Man Of The People)
   (Sam Bobrick) (2010)

 İKİ BEKÂR
   (Two Single People)
   (Sam Bobrick) (2010)

 SANSÜRCÜ
   (Reader) (Ariel Dorfman) 
   (2010)

 ANLAŞILMAZ KONUŞMALAR
   (Speaking In Tongues) 
   (Andrew Bovell) (2011)

 HESAP GÜNÜ
   (Judgment Day) 
   (Ödön Von Horváth) (2011)
 
 İNANÇ, UMUT VE İYİLİK
   (Faith, Hope And Charity) 
   (Ödön Von Horváth) (2011)

 SHREK MÜZİKALİ
   (Shrek / The Musical) 
   (David Lindsay - Abaire) (2011)

 FREUD’UN SON SEANSI
   (Freud’s Last Session) 
   (Mark St. Germain) (2011)

 ALICE HARİKALAR DİYARINDA
   (Alice In Wonderland) 
   (Lewis Carroll & Tim Kane) 
   (2012)

 KAYIP EL
   “SPOKANE’DE EL(E)VEDA”
   (A Behanding In Spokane) 
   (Martin McDonagh) (2012)

 KAFKA’NIN MAYMUNU
   (Kafka’s Monkey) 
   (Franz Kafka & Colin Teevan) 
   (2012)

 İŞBİRLİKÇİLER
   (Collaborators) 
   (John Hodge) (2012)

 ANNEMİN SON ÇILGINLIKLARI
   (Last Lists Of My Mad Mother) 
   (Julie Jensen) (2012)

 BİR AYRILIKTAN SAHNELER
   (Scenes From A Separation) 
   (Andrew Bovell & Hannie Rayson) (2013)

 MERAKLI KEDİ (ÇO)
   (Curiosity Cat) 
   (Chris Grabenstein) (2014)

 BAM ! SEN ÖLDÜN !  
   (Bang ! You’re Dead !) 
   (Lori Donner) (2014)

 BAYAN BASKIN’LE ÖĞLE YEMEĞİ  
   (Lunch With Mrs.Baskin) 
   (Sam Bobrick) (2014)

 ÖTEKİ YER  
   (The Other Place) 
   (Sharr White) (2014)

 SİNEMA  
   (The Flick) 
   (Annie Baker) (2016)
  
 CELLÂTLAR
   (Hangmen) 
   (Martin McDonagh) (2016)

 İNSANLAR
   (Humans) 
   (Stephen Karam) (2016)

 AKLIMA HOŞ GELDİNİZ
   (Welcome To My Head) 
   (Sam Bobrick) (2016)

 JOHNNY ASKERE GİTTİ
   (Johnny Got His Gun) 
   (Dalton Trumbo & Bradley Rand Smith) (2016)

 GODOT’YU BEKLERKEN’İ BEKLERKEN
   (Waiting For Waiting For Godot) 
   (Dave Hanson) (2017)

 DOĞRU BİLDİĞİM ŞEYLER
   (Things I Know To Be True) 
   (Andrew Bovell) (2018)

 VEDA MEKTUPLARI
   (Goodbye Letters) 
   (Sam Bobrick) (2018)

 OTELDE CİNAYET
   (Murder At The Howard Johnson’s) 
   (Sam Bobrick & Ron Clark) (2018)

 SIRF CİNAYET
   (It’s Only Murder) 
   (Sam Bobrick) (2018)

 ÇOCUKLAR
   (The Children) 
   (Lucy Kirkwood) (2018)

 SESSİZCE  
   (Quietly)
   (Owen McCafferty) (2019)

 ANNE, BABA VE KÖTÜ BİR FİKİR
   (Mom, Dad And A Bad Idea)
   (Sam Bobrick & Joey Bobrick) (2019)

 TRENDEKİ KIZ  
   (The Girl On The Train)
   (Paula Hawkins) (2019)
   (Rachel Wagstaff & Duncan Abel)
Beni_Gercekten_Op.htmlBas_Belas.htmlKaos_Teorileri.htmlYine_de_Yasamak.htmlBavul.htmlYolcular.htmlKitaplar.htmlMorrie_Ile_Her_Sal.htmlGus_Ile_Yemek_Saati.htmlYar_Yarya.html33_Varyasyon.htmlKarmakarsk.htmlRosenbloomsda_Bir_Gun.htmlKonik_Annalar_%28Komik_Aynalar%29.htmlOluler_Diyar.htmlBir_Mutluluk_An.htmlAkl_Hastalarna_Komunizmin_Tarihi_Nasl_Anlatlr.htmlAkl_Hastalarna_Komunizmin_Tarihi_Nasl_Anlatlr.htmlBasroldeki_Kadnlar.htmlHalktan_Biri_%28Travis_Pine%29.htmlIki_Bekar.htmlSansurcu.htmlAnlaslmaz_Konusmalar.htmlHesap_Gunu.htmlInanc,_Umut_ve_Iyilik.htmlShrek_Muzikali.htmlFreudun_Son_Seans.htmlAlice_Harikalar_Diyarnda.htmlKayp_El___Spokanede_El%28e%29Veda.htmlKayp_El___Spokanede_El%28e%29Veda.htmlKafkann_Maymunu.htmlIsbirlikciler.htmlAnnemin_Son_Clgnlklar.htmlBir_Ayrlktan_Sahneler.htmlMerakl_Kedi.htmlBam%21_Sen_Oldun%21.htmlBayan_Baskinle_Ogle_Yemegi.htmlOteki_Yer.htmlSinema.htmlCellatlar.htmlInsanlar.htmlAklma_Hos_Geldiniz.htmlJohnny_Askere_Gitti.htmlGodotyu_Beklerkeni_Beklerken.htmlDogru_Bildigim_Seyler.htmlVeda_Mektuplar.htmlOtelde_Cinayet.htmlSrf_Cinayet.htmlCocuklar.htmlSessizce.htmlAnne,Baba_ve_Kotu_Bir_Fikir.htmlTrendeki_Kz.htmlshapeimage_17_link_0shapeimage_17_link_1shapeimage_17_link_2shapeimage_17_link_3shapeimage_17_link_4shapeimage_17_link_5shapeimage_17_link_6shapeimage_17_link_7shapeimage_17_link_8shapeimage_17_link_9shapeimage_17_link_10shapeimage_17_link_11shapeimage_17_link_12shapeimage_17_link_13shapeimage_17_link_14shapeimage_17_link_15shapeimage_17_link_16shapeimage_17_link_17shapeimage_17_link_18shapeimage_17_link_19shapeimage_17_link_20shapeimage_17_link_21shapeimage_17_link_22shapeimage_17_link_23shapeimage_17_link_24shapeimage_17_link_25shapeimage_17_link_26shapeimage_17_link_27shapeimage_17_link_28shapeimage_17_link_29shapeimage_17_link_30shapeimage_17_link_31shapeimage_17_link_32shapeimage_17_link_33shapeimage_17_link_34shapeimage_17_link_35shapeimage_17_link_36shapeimage_17_link_37shapeimage_17_link_38shapeimage_17_link_39shapeimage_17_link_40shapeimage_17_link_41shapeimage_17_link_42shapeimage_17_link_43shapeimage_17_link_44shapeimage_17_link_45shapeimage_17_link_46shapeimage_17_link_47shapeimage_17_link_48shapeimage_17_link_49shapeimage_17_link_50shapeimage_17_link_51

HAKKIMDA

Ekin TUNÇAY TURAN

Oyuncu - Çevirmen / Ankara Devlet Tiyatrosu

VENEDİK TACİRİ

(W.Shakespeare)

Shylock

Lady Anne

KIŞ MASALI

(W.Shakespeare)

Hermione

KIŞ MASALI

(W.Shakespeare)

THE LORD OF THE RINGS

(The Return Of The Little Elf Princess)

Hermione

III. RICHARD

(W.Shakespeare)

AKLIMDAKİ KADINLAR   (Neil Simon)

Karen  

KÖPEK KADIN ERKEK   (Sibylle  Berg)

Kadın

VENEDİK TACİRİ

(W.Shakespeare)

Shylock

VENEDİK TACİRİ

(W.Shakespeare)

Shylock

VENEDİK TACİRİ

(W.Shakespeare)

Shylock

TARTUFFE

(J.B.Poquelin Molière)

Mariane

SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI

(Haldun Taner)

Hıranuş

AŞK EVLERDEN UZAK

(Özen Yula)

Piraye

UNIVERSAL STUDIOS

(NewYork Film Akademisi)  (NYFA)

(Los Angeles - CA)

NEW YORK FİLM AKADEMİSİ

(Los Angeles - CA)

HOLLYWOOD

(Los Angeles - CA)

E & M


            R. SÜMER  TUNÇAY    (Çevirmen)


                  ÇEVİRDİĞİ  OYUNLAR


 1. Bullet  ELVEDA BAY HAFFMANN   

      (Adieu Monsieur Haffmann)

      (Jean - Phillippe Daguerre) (2019)

KK-M307

KK-S829

KK-D822

BM-Si587

BM-Kv905

BM-Zr258