İletişim :  ONK  AJANS                                          www.onkajans.com

                                                               e-posta : info@onkagency.com

Tel       :   0 212 241 77 00

                                                                                        ONK Ajans

Faks     :   0 212 241 77 31

                                                                                        ONK Ajans

  KONU
  Travis Pine, işini kaybetmiş sıradan bir Amerikalıdır. O günkü yönetimden memnun değildir. 
  Ülkesini çok seven biri olarak gelecekten de endişe duymaktadır. Bunu Başkan’ a yazdığı 
  hakaret dolu sert mektuplarla dile getirmekten de büyük bir zevk almaktadır. Başkan ise yazılan 
  mektuplardan çok rahatsızdır ve bu nedenle derin bir depresyona girmiştir. Sonunda Pine’ ı 
  durdurması için bir FBI ajanını yollar. Ajan onu mektup yazmaktan vazgeçirmek için çeşitli 
  teklifler sunar ama Pine kabul etmez. Kendisi Başkan’ ın danışmanı olmak istediğini söyler. Bu 
  teklifi kabul edilir, Beyaz Saray’ a gider. Bir süre sonra Pine hayal kırıklığı ile evine döner ve   
  Başkan’ a yine hakaret dolu mektuplar yazmaya başlar...

  Aynı ajan tekrar tekrar gelir ve onu yine yazmaktan vazgeçirmek için farklı tekliflerde bulunur. 
  Travis Pine ise her defasında Başkan’ ı etkileyebileceğini düşünerek Beyaz Saray’ a gider ve 
  her seferinde de daha büyük bir hayal kırıklığı içinde evine döner... Sonunda Başkan ikinci kez 
  seçilir ve sonrasında da türlü numaralarla halkı kandırarak kendini “Kral” ilân eder. Artık her 
  şeyi ele geçirmiştir. Travis Pine’ ın ortadan kaldırılması emrini verir. Çünkü buna engel olacak 
  tüm demokratik kuralları ve kurumları ortadan kaldırmıştır.

  DEĞERLENDİRME
  Oyunda, halen tüm dünyada geçerliliği olan yetki sahibi liderlerin beceriksiz, yetersiz ve aptal 
  olması durumunda ülkelerini ve dünyayı nasıl felâkete sürükleyebileceklerini, nasıl halktan uzak, 
  kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebildiklerini, onlara inanan hatta inanmayan insanları 
  bile nasıl kandırdıklarını, her şeye rağmen karşı çıkanları ise nasıl baskı altına alıp sindirmeye 
  çalıştıklarını, siyasetteki kirli ilişkileri, çıkar çatışmalarını ve  bunlara karşı ülkesini kurtarmak için 
  bireysel çaba gösteren Travis Pine’ ın başından geçenleri esprili bir biçimde anlatmaktadır... 

  Demokratik yollarla seçilen liderlerin aptal birer kukla olmaları halinde, cahil, eğitimsiz ve gelir 
  düzeyi düşük toplumlarda zamanla nasıl da baskıcı, aç gözlü birer hırsız ve acımasız birer 
  zalime dönüşebilecekleri gerçeği, oyunun evrensel boyutunu oluşturur. Yaşamın, bir diktatörün 
  ya da bir kralın iki dudağı arasından çıkacak bir sözle sonlanabileceğini bilmek ne kadar 
  basitse, demokratik - özgür bir toplumda yaşamanın ne kadar önemli olduğunu ve bu şansın 
  ancak bilinçli ve eğitimli seçmen sayısıyla doğru orantılı olduğunu anlamak da, en az o kadar 
  basit olmalıdır.

  DÜŞÜNCE
  Oyun her ne kadar Amerika’ da geçiyor ve bir Amerikan Başkanı’ nı hedef alıyor olsa da, 
  kullandığı evrensel söylem ve vurguladığı çarpıcı gerçekler açısından ayrı bir önem 
  taşımaktadır. Bu yanıyla da ; günümüz dünyasının sıradan insanlarına, zenginlerine, fakir 
  insanlarına, politikacılarına, entellektüellerine, çıkar gruplarına, öğrencilerine vb. kısaca, hangi 
  sosyal statüde olursa olsun tüm seçmenlerine, aslında bildikleri şeyleri, gözlerinin önünde 
  olup bitenleri bir Amerikan tepsisi içinde esprili bir dille sunan çok başarılı bir oyun.

Ekin Tunçay Turan  ©

  Oyunun Türkçe Adı        HALKTAN BİRİ 
  Oyunun Özgün Adı        TRAVIS PINE 
                           (A MAN OF THE PEOPLE)
  Yazarın Adı              Sam BOBRICK 
  Çevirmenin Adı            Ekin TUNÇAY TURAN
  Seyirci Türü               Yetişkin
    Oyunun Türü              Politik Hikâye / 1 Perde / Dekor : Tek
  Oyuncu Adedi            2  (Erkek : 2 / Kadın : -)
  Çeviri Tarihi              2010
=>
=>

=>
=>
=>
=>
=>
=>