İletişim :  ONK  AJANS                                          www.onkajans.com

                                                               e-posta : info@onkagency.com

Tel       :   0 212 241 77 00

                                                                                        ONK Ajans

Faks     :   0 212 241 77 31

                                                                                        ONK Ajans

  KONU
  Elisabeth, hayatta kalabilmek için kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, bunun için de iş 
  bulmak zorunda olan ve bu doğrultuda durmadan çabalayıp duran yirmili yaşların başında 
  genç bir kızdır. Ancak iş sahibi olabilmesi için satış ruhsatı alması gerekmektedir. Bunun için de 
  150 marka ihtiyacı vardır... Son çare olarak, öldükten sonra bilim alanında kullanılması 
  amacıyla bedenini satmaya karar verir ve “Anatomi Enstitüsü” ne başvurur, ama reddedilir. 
  Orada tanıştığı Anatomi Uzmanı ona bu parayı borç verir. Aslında bunun öncesinde Elisabeth, 
  sistemin dayattığı saçma sapan, anlamsız, basit kurallar yüzünden para cezasına çarptırılmış ve 
  bunu sır olarak saklamıştır. Sonrasında ise kendisine sözde iyilik yapan Anatomi Uzmanı’ nın     
  ve birlikte çalıştığı kadının şikâyetleri yüzünden kısa süreliğine hapse girmek zorunda kalır.     
  Elisabeth, karşılaştığı her olumsuz durumda kendi kendine hep şunu söyler : “Bir şeyler daha iyi 
  olmadan önce hep kötü olur, ama bunun moralimi bozmasına asla izin vermeyeceğim.”... Daha 
  sonra, tanıştığı bir polisle ilişki yaşamaya başlar. Ancak bir gün ahlâk masasından bir 
  başkomiser evini basar. Elisabeth’ in daha önce hüküm giydiğini bilmeyen Polis, bunu öğrenince 
  kendi kariyeri için onu terk eder... Ve bir gece polis merkezine kendini kanala atmış bir kadın 
  getirilir. Elisabeth yiyecek bir şey bulamadığı, çalacak kapı kalmadığı için ölümü seçmiş, ancak 
  sözde iyilik yapmak isteyen bir genç tarafından kurtarılmıştır. Kendine geldiğinde karşısında eski 
  sevgilisi olan Polis’ i görür... Tüm yaşadıklarına rağmen Elisabeth’ in son sözleri yine “Asla 
  moralimin bozulmasına izin vermeyeceğim.” olur, ama kalbi üzüntüye, vücudu açlığa dayanamaz   
  ve ölür...

  DEĞERLENDİRME
  Çürümüş bir sistem içinde kendi çıkarları ve bencillikleri doğrultusunda hareket etmeyi alışkanlık 
  haline getiren ve bunu doğru bir yaşam biçimi olarak algılayan, peşi sıra umursamaz 
  tavırlarıyla da her türlü insanî duyguyu ayaklar altına alan bu grubun içinde yitip giden birçok 
  insan gibi, Elisabeth için de artık inanç, umut ve iyilik tükenmiştir... 1930 Almanyası’ nda hayata 
  tutunmaya çalışan bir kızın inancını, umudunu ve ona yapılan sözde iyiliklerle kararan hayatını 
  anlatan oyun ; adalet sisteminin ve bürokratik yapının çarpıklığına, insanların iyilik yaparken bile 
  kendi çıkarlarını gözetmesine, zayıf olanın - özellikle de bir kadının - böyle bir toplumda ve sistem 
  içinde tek başına ayakta durmasının ne kadar güç olduğuna ve nasıl ezilip, aşağılandığına 
  vurgu yaparken, güncel konusuyla da günümüzde hâlâ geçerli olan toplum – sistem düzlemindeki 
  ahlâkî çöküntüyü gözler önüne seriyor...  
 
  DÜŞÜNCE
  Özellikle toplumda karşılığı olan yapısı ve verdiği mesaj açısından da oldukça düşündürücü, 
  etkileyici bir dram.

Ekin Tunçay Turan  ©

  Oyunun Türkçe Adı        İNANÇ, UMUT VE İYİLİK
  Oyunun Özgün Adı        FAITH, HOPE AND CHARITY                        
  Yazarın Adı              Ödön Von HORVÁTH
  Almancadan 
    İngilizceye Çeviri          Christopher HAMPTON
  Çevirmenin Adı            Ekin TUNÇAY TURAN
  Seyirci Türü              Yetişkin
    Oyunun Türü             Dram / 1 Perde 
                           Dekor : Değişken (Minimal)
  Oyuncu Adedi            18  (Erkek : 13 / Kadın : 5)
                           Figürasyon : 2
  Çeviri Tarihi              2011
=>
=>
=>

=>

=>
=>

=>

=>