İletişim :  ONK  AJANS                                          www.onkajans.com

                                                               e-posta : info@onkagency.com

Tel       :   0 212 241 77 00

                                                                                        ONK Ajans

Faks     :   0 212 241 77 31

                                                                                        ONK Ajans

  KONU
  “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği” döneminde ; muhalif yazar Bulgakov, karısı Yelena ve 
  birkaç arkadaşı ile zor şartlarda, bir evde yaşamaktadır. Ciddi sağlık problemleri vardır. Yeni 
  yazdığı "Molière" adlı oyun sahnelenmeye henüz başlamıştır. Prömiyerden sonraki gün, iki 
  “İçişleri Halk Komiserliği Polisi” (NKVD) tarafından ziyaret edilir. Polislerden biri, kendileriyle 
  işbirliği yapıp Joseph Stalin' in doğum gününde, onun gençlik dönemini anlatan bir oyun 
  yazmadığı takdirde, “Molière” oyununun yasaklanacağını söyler. Bulgakov başta, kendinin ve 
  karısının hayatını riske atma pahasına da olsa teklifi reddeder. Baskı ve tehditler, Bulgakov 
  çalışmayı kabul edene dek sürer. Ancak Bulgakov yazmaya bir türlü başlayamamakta, kelimeleri 
  bir araya getirememektedir. Bir gece, ona yardım edebileceğini söyleyen gizemli birinden bir 
  telefon alır. Buluşmaya gittiğinde ise, karşısında “Joseph Stalin” i bulur. Stalin, Bulgakov' a 
  çalışmalarını hep takdir ettiğini ve oyun yazarken ona yardımcı olmak istediğini söyler... 
  Stalin, daktilonun başına oturur, oyunu yazmaya başlar. Bir süre sonra Stalin, "Ben senin işini 
  yapıyorsam, sen de benimkini yap !" der ve Bulgakov' u devlet işleriyle ilgili karar vermeye ve 
  kendi imzasını taklit ederek onaylamaya zorlar... Bir süre sonra da, Bulgakov’ un sağlık ve 
  yaşam şartları birden iyileşmeye başlar. Onun duruşunu hep örnek almış olan yakın arkadaşları 
  ve karısı ondaki fikir değişimini görmektedir… Bulgakov, farkında olmadan pek çok olumsuz 
  karara “JS” adına imza atar ve nihayetinde de ‘kitlesel harekât’ (Katliam) emrini vermeye 
  ortak olur. Ve bu emir Bulgakov' un arkadaşlarının da tek tek öldürülmesiyle sonuçlanır... 

  Sonrasında oyun için tek bir sahne daha yazılmasını isterler. Ancak bu defa kendi yazacaktır. 
  Bulgakov, bu son sahnede Stalin’ le ilgili  ‘gerçekleri’ yazar, ancak dünya bunları görmek için 
  henüz hazır değildir. Yazdıkları “NKVD” polisi tarafından imha edilir. Sonunda Stalin, 
  Bulgakov’ a onu neden seçtiğini anlatır… Bulgakov, yazdığı oyundaki “Molière” gibi ölür...

  DEĞERLENDİRME
  Diktatörlüğün hakim olduğu rejimler ideoloji dayatma temeli üzerine kurulu olduğundan, birçok 
  dönemde, yönettikleri toplumlara fikirlerini yaymak ve zorla kabul ettirmek için acımasız 
  yöntemlere başvurmuş, insanlar üzerinde baskı kurarak şiddet, şantaj ve yasaklama yoluyla 
  amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardır. Kendi politik fikir, davranış ve kendi özel özgürlükleri 
  dışında her türlü özgürlüğü ve fikri, kısıtlama, reddetme ve güç kullanarak ortadan kaldırma 
  yolunu seçmişlerdir. Bu tür rejimlerde uygulanan baskı, şiddet ve şantaj, yönetilen toplumun 
  genelde her kesimini kapsasa da, özellikle sanatı ve sanatçıları hedef almıştır. Sanatın, 
  sanatçıların, edebiyatın, düşünür ve aydınların kitleler üzerinde ne kadar etkili olduğu bilinen bir 
  gerçek olduğundan, yazılanlar sansürlenmiş ya da yasaklanmış, fikirler sindirilmeye çalışılmıştır. 
  Doğal olarak da, kandırılan, uyutulan, aç bırakılan, işkence yapılan, sindirilen insanlara umut 
  verecek, bir ışık tutacak, heyecanlandıracak ve özgürlük yolunda cesaret aşılayacak yazarları, 
  oyuncuları, aydınları, düşünürleri vb. susturmak en kestirme yol gibi görülmüştür... Tarihten ders 
  almayanlar için bu yöntemler bu tür rejimlerin en büyük zaafı olmuş, ne kadar saçma ve 
  aptalca olduğu gerçeği yine zamanla anlaşılarak tarih sayfalarındaki yerini almıştır... Bunun en 
  çarpıcı örneği, şüphesiz, Joseph Stalin’ in diktatör olduğu “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği” 
  dönemidir... 

  Bu oyunda da, Stalin karşıtı olan “Bulgakov” adlı yazar üzerinden, onun ve çevresindeki 
  insanların o dönem Rusya’ sında neler yaşadığı, sanatın, düşünen ve düşündüklerini 
  yazanların nasıl diğerleri gibi baskı, şiddet ve şantaj yoluyla kontrol altına alınmaya 
  çalışıldığı anlatılmaktadır... Tanrıcılık oynayan, narsist, bencil, kompleksli ve acımasız bir 
  insanın ve de yandaşlarının dayattığı fikirlere karşı çıkan milyonların, ya da sadece başka 
  dil, inanç ve kültüre sahip olma suçu (!) işleyenlerin sürgüne ya da katledilmeye giden yol 
  haritası büyüteç altına alınmaktadır... 

  DÜŞÜNCE
  Oyunda, Bulgakov’ un kendiyle olan iç çatışması, hastalığı, geçmişi, fikirleri, çevresiyle ilişkisi ve 
  “Stalin” özelinde bir ideolojiyle olan çatışması her ne kadar bir rüyanın derinliklerinde 
  hayat bulsa da, aslında rüya olamayacak kadar gerçek ve yaşanmış olan, tarihe düşmüş 
  aşağıdaki sözlerin ışığında çarpıcı bir kurguyla gözler önüne serilir...

  “Akıl kopyalanamaz ve yaratıcılık bir imza gibi taklit edilemez !”
  “Yaratılan bir eser yakılarak yok edilemez !”
  “Yazılanlar (Müsveddeler) yanmaz !”

  “İşbirlikçiler”, 2011 / 2012 tiyatro sezonunda İngiltere’ de “National Theatre” tarafından   
  sahnelenmiş, çok beğenilmiş ve “2012 Laurence Olivier En İyi Oyun” ödülünü almıştır.
  Oyunun Türkçe Adı        İŞBİRLİKÇİLER
  Oyunun Özgün Adı        COLLABORATORS
  Yazarın Adı              John HODGE 
  Çevirmenin Adı            Ekin TUNÇAY TURAN
  Seyirci Türü              Yetişkin
    Oyunun Türü             Kara Komedi / 2 Perde
                           Dekor : Tek
  Oyuncu Adedi            13  (Erkek : 10 / Kadın : 3)
                           Yardımcı Roller : 10
  Çeviri Tarihi              2012

Ekin Tunçay Turan  ©

=>
=>
=>
=>
=>
=>

=>

=>