İletişim :  ONK  AJANS                                          www.onkajans.com

                                                               e-posta : info@onkagency.com

Tel       :   0 212 241 77 00

                                                                                        ONK Ajans

Faks     :   0 212 241 77 31

                                                                                        ONK Ajans

  KONU
  Bir “Akademi” nin üyeleri tarafından, maymunluktan insanlığa geçiş dönemini anlatmak için 
  çağırılan “Maymun”, bu süreçte yaşadıklarını anlatır... İnsanlar tarafından yakalanıp, bir gemide   
  hapsedildiği kafes içinde bir ‘çıkış yolu’ arayışına girmiştir. Yaptığı gözlemler sonucunda, 
  insanları taklit etmenin ona aradığı ‘çıkış yolu’ nu sağlayacağına karar verir. Gemide başladığı 
  eğitim sırasında el sıkışmayı, tükürmeyi, içki içmeyi vb. öğrenir. İnsanları, onun ilgisini çektikleri 
  için değil, sadece kendine bir ‘çıkış yolu’ olarak gördüğü için taklit etmektedir... İlk terbiyecisine 
  teslim edildiğinde iki seçeneği olduğunu anlar. Ya hayvanat bahçesine, yani yeni bir kafese 
  kapatılacak ya da sahneye çıkacaktır. İkinci yolu seçer ve büyük bir gayret göstererek, kısa bir 
  süre içinde ortalama bir Avrupalı’nın sahip olduğu kültür seviyesine ulaşır. Sonrasında ise 
  tiyatrolarda vb. gösteri yapmaya başlar... Bu sırada insanların özgürlüğe bakışını sorgular. 
  Değişimin ona kazandırdığı ve kaybettirdiklerini gözler önüne serer... Sonunda hedefine ulaşır. 
  Ama üzerine sinen insanlık kokusu ile ana vatanının birbirine karışan kokusu onu 
  tiksindirmektedir. Ve bütün bunları, bildiklerini - Akademi üyelerine - sadece paylaşmak için 
  anlatır... Kimsenin onayını, yorum yapmasını istemez. Sadece bir rapor vermektedir...

  DEĞERLENDİRME
  Franz Kafka’nın “Bir Akademi’ye Rapor” adlı kısa öyküsünden uyarlanan oyun, hayatta 
  kalabilmek için insanlaşmak zorunda kalan bir maymunun anlattıkları üzerine kuruludur. 
  Toplumda bireylerin yabancılaşmasını, varoluşu, aidiyet duygusunu, özgürlüğü ve uygarlık 
  kavramını; maymundaki insanla, insandaki maymunu hassas bir şekilde ölçüp biçerek, tartar, 
  sorgular...

  DÜŞÜNCE
  Kendini korumak ve hayatta kalabilmek için insanlaşmaya çalışan bir maymunun varoluş 
  öyküsünü çarpıcı bir şekilde anlatan oyun, birkaç yıldır İngiltere’ de sahnelenmektedir. Birçok   
  ülkeye de turne yapan oyun, oynadığı her yerde çok büyük ilgi görmüş ve halen de 
  görmeye devam etmektedir.

Ekin Tunçay Turan  ©

  Oyunun Türkçe Adı        KAFKA’ NIN MAYMUNU 
  Oyunun Özgün Adı        KAFKA‘ S MONKEY                        
  Yazarın Adı              Franz KAFKA
  Uyarlayan                Colin TEEVAN
  Çevirmenin Adı            Ekin TUNÇAY TURAN
  Seyirci Türü               Yetişkin
    Oyunun Türü              Dram / 1 Perde 
                            Dekor : Tek
  Oyuncu Adedi            1  (Erkek ya da Kadın olabilir.)
  Çeviri Tarihi              2012
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

=>
=>