İletişim :  ONK  AJANS                                          www.onkajans.com

                                                               e-posta : info@onkagency.com

Tel       :   0 212 241 77 00

                                                                                        ONK Ajans

Faks     :   0 212 241 77 31

                                                                                        ONK Ajans

Ekin Tunçay Turan  ©

  KONU
  Maddy bulundukları kitapçı dükkânının sahibi, Betty de onun yardımcısıdır. Kendi aralarında 
  kitapların ilk ya da son cümlelerini hatırlayarak oyun oynayan ve vakit geçiren Betty ile 
  Maddy, aynı sokakta bulundukları bir dükkânın camının patlamasıyla irkilirler. Onların dikkati 
  dışardaki olaylara yöneldiğinde, Christopher da raflardan rahatlıkla kitap çalar. Maddy, dışarda 
  gördükleri yaralı Brian’ ı dükkâna getirir. Brian tam bir şok hali içindedir. Dağınık şeyler anlatır. 
  Eddie’ nin silâhının bir anda patladığını, her şeyin onun suçu olduğunu ifade eder. Kadınlar 
  itfaiye ya da polisi aramak, Brian’ ı doktora götürmek konusunda konuşurken silâhlı olan Brian 
  düşünmeye ihtiyacı olduğunu dile getirir. Onları alıkoyar. Arkadaşı Eddie ile birlikte “II. Federal 
  Yatırım ve Kredi Bürosu” nu soymuştur. Ancak işler son anda karışmış, Eddie’ nin silâhı kaza ile 
  patlamıştır. Betty rehine olduklarını düşünür, ancak Brian’ nın böyle bir niyeti yoktur, ne 
  yapacağını bilememektedir. Ancak elindeki silâhı da bir tehdit unsuru olarak kullanmaktan da 
  geri durmaz. Sohbetleri sırasında bir yandan ne yapacağını düşünürken, bir yandan da 
  dükkândakiler hakkında bilgi edinir. Betty, tümörüyle ilgili doktordan telefon beklemektedir. 
  Christopher gördüğü depresyon tedavisinden sonra, sık sık dükkândan kitap çalan, ancak 
  çaldıkları daha sonra ailesi tarafından ödenen sorunlu bir gençtir. Çaldığı kitaplarla tuvalete 
  gider. Brian kadınlarla konuşurken polis gelir. Polis, camı kırılan dükkânla ilgili sorular sorar. 
  Brian durumu kurtarmayı başarır. Ancak arkadaşı Eddie’ den de bahseder. Onu beklediğini 
  söyler. Bu arada Betty’ ye de doktordan beklediği telefon gelir. Christopher tuvaletten çıkıp polisi 
  görünce ellerini kaldırır. Ancak diğerleri durumu kurtarır. Polis gidince Betty, doktorun tümör için 
  ameliyat kararı verdiğini söyler. Kitaplardan alıntılarla süslenen ve kitaplar üzerinden yürüyen 
  gergin bir çekişme ve atışma sonucunda Christopher ile Brian yumruklaşır. Brian kendisini sürekli   
  aşağılayan Betty ve ona destek olan Christopher’ ın tavırları yüzünden psikolojik olarak 
  yıpranmıştır. Betty elindeki silâhı kullanması için ona baskı yapmaktadır. Brian ise onları 
  bağlayıp gitmek niyetindedir. Ancak Betty karşı çıkınca Brian silâhını ona doğrultmak zorunda 
  kalır. Bu esnada telefonun çalmasıyla gerilim sona erer. Aranan kişi ise Brian’ dır. Bu sürprizle 
  ilk perde sona erer...
  
  İkinci perde de Eddie’ nin yakalandığını ve dükkâna gelen polisin de Brian’ ı Eddie’ nin isminden 
  ötürü tanıdığını öğreniriz. Polis ona 15 dakika süre vermiştir. Maddy gençliğinde sarhoşken 
  yaptıkları bir kaza yüzünden hapishanede kaldığını ve hapishanenin o kadar da kötü bir yer 
  olmadığını anlatır. Hatta kitap okumaya orada başlamıştır. Brian konuşmaların etkisiyle dışarı 
  çıkma kararı alır, ancak polisler ateş eder. Tesadüf eseri kimse yaralanmaz. Brian yeniden içeri 
  kaçar. Diğerlerine dışarı çıkabileceklerini söyler. Ancak onlar da cesaret edemez. Sonunda Brian   
  polisleri çaldığı parayı yakmakla tehdit etmeye karar verir. Ancak polis oralı olmaz. Brian da 
  ciddi olduğunu göstermek için bir banknotu yakar... Daha sonra içeri palyaço kılığında bir 
  adam gelmek ister. Bu, aslında beceriksizliğinden ötürü devlet avukatı olan ve ek iş olarak da   
  palyaçoluk yapan Roger’ dır. Roger’ ı Brian ile birlikte dışarı çıkması için içeri yollamışlar, zorla 
  gönüllü yapmışlardır. Ancak Roger da dışarı çıktıkları anda ateş açılacağını bilmektedir. Brian onu 
  parayı yaktığını ve niyetinin kötü olmadığını söylemesi için önden yollar. İçinde altmış bin dolar 
  olduğunu söylediği para çantasını da saklamaları ve daha sonra kullanmaları için Maddy ve 
  Betty’ ye bırakıp elinde bir kitapla dükkândan çıkar. Çıkmadan önce silâhını camdan atmıştır... 
  Sonraki sahnede Brian’ nın soyduğu kuruluşun avukatı olan Claudia tarafından sorgulanmasına 
  tanık oluruz. Psikolojik baskı yaratacak biçimde rol yapan avukatın tek derdi parayı geri 
  almaktır. Eğer parayı iade ederlerse hapse girmeden bu işten sıyrılmayı başarabileceklerdir. 
  Brian parayı almak için dükkâna döner. Bu arada Christopher da aynı niyetle dükkâna 
  dönmüştür. Gece karanlığında karşılaşırlar. Ancak yalnız değillerdir. Maddy ve Betty de 
  dükkândan ayrılmamıştır. Üstelik parayı da saymışlar ve altmış binden çok daha fazla olduğunu 
  öğrenmişlerdir. Bu arada Betty eline bir de silâh geçirmiştir. Brian parayı geri ister ve bir 
  miktarını alabileceklerini söyler. Ancak kontrol Betty’ dedir. Onlar anlaşmaya çalışırken bu kez 
  Brian’ nın parayı yakmadığını bilen Roger çıkagelir. İşler iyice sarpa sarar. Betty, Brian’ ı öldürüp 
  parayı paylaşmalarını ve Brian’ ın yaktığı konusunda ortak ifade vermelerini teklif edecek kadar 
  ileri gider. Karmaşa esnasında Betty yanlışlıkla Maddy’ yi vurur. Sonunda Brian parasını alır, bir 
  miktarını da kadınlara bırakıp yeniden polisler gelmeden çıkar. Betty polise dükkâna hırsız 
  girdiğini söyleyecektir. Brian’ nın çıkışıyla oyun sona erer...

  DEĞERLENDİRME
  Adalet mekanizmasındaki ve toplumsal yaşamdaki eşitsizlikler, aksaklıklar, özellikle Amerikan 
  filmleri ve polisiye romanları yoluyla yaratılan, suçun belli koşullar ve sistemdeki aksaklıklara 
  karşı hoş görülüp mitleştirildiği ortamı ele alan oyun, belli bir tematik odakta ele aldığı 
  eleştirisini başarılı bir kurgu içinde sunarken, “Toplum düzeni ve sistemdeki aksaklıklar nedeniyle 
  ortaya çıkan suçlar, kendisi de dolandırmaya dayalı bir sistem yoluyla engellenemez ve adalet 
  gerçek hırsızları ortaya çıkaramayacağı için gerçek anlamda da sağlanamaz.” düşüncesine 
  ulaşır. Polisiye türünün “Suçlu kim ?” sorusunu toplumsal bir eleştiri düzleminde başarıyla işleyen 
  oyun, yukarıda da değinilen eleştirel boyutunu günümüz yaşamına ; iletişimsizlik, ekonomik 
  sistemdeki aksaklıklar, vicdan, basit hırsızlık, kanun yoluyla sağlanan adalet, yaşlılık, kitaplar ve 
  sinema filmleri yoluyla yaratılan mitsel dünya ve toplum dışına itilmişlik gibi doğru noktalara 
  parmak basarak etkin biçimde ortaya koyuyor...

  DÜŞÜNCE
  Merak, gerilim ve sürpriz ögelerinin yerinde kullanıldığı, gerçek suçlunun, hırsızın kim olduğu 
  sorusunun ustalıkla irdelendiği, güçlü bir aksiyona sahip başarılı bir polisiye komedi olan     
  oyun, yurt dışında birçok ödül kazanmıştır.
  Oyunun Türkçe Adı        KİTAPLAR 
  Oyunun Özgün Adı        BOOKS
  Yazarın Adı              Stuart M. KAMINSKY 
  Çevirmenin Adı            Ekin TUNÇAY TURAN
  Seyirci Türü              Yetişkin
    Oyunun Türü             Polisiye - Gerilim - Komedi
                           2 Perde / Dekor : Tek
  Oyuncu Adedi            8  (Erkek : 5 / Kadın : 3)
  Çeviri Tarihi              2009
=>
=>
=>
=>
=>
=>

=>
=>