=>
=>
=>
=>
=>
=>

=> =>
  Oyunun Türkçe Adı        VEDA MEKTUPLARI                        
  Oyunun Özgün Adı        GOODBYE LETTERS
  Yazarın Adı              Sam BOBRICK 
  Çevirmenin Adı            Ekin TUNÇAY TURAN
  Seyirci Türü              Yetişkin
    Oyunun Türü             Komedi / 2 Perde
                           Dekor : Tek 
  Oyuncu Adedi            6 (Kadın : 4 / Erkek : 2)                      
  Çeviri Tarihi              2018
  
  KONU
  Phil  Crane  boşanmış, yalnız  yaşayan  bir  adamdır  ve  oldukça  çaresiz, sıkıntılı durumdadır. Bir  gün    
  az  sayıda  uyku  ilâcı  alarak  intihar  etmeye  kalkar. Aslında  amacı  kendini  öldürmek  değil, bu  
  olayı  kullanarak  hayatında  onu  bunaltan, mutsuz  eden  insanlara  duygularını ve söylemek  
  istediklerini bir  şekilde  ifade  edebilmektir. Bu  amaçla  ilâçları  içmeden  önce  beş  kişiye  mektup  
  yazar  ve  bunları  gönderir. Eski  karısına, kızına, annesine, eski  en  iyi  arkadaşına  ve  Tanrı’ya. Onu  
  evde  baygın  bulan  temizlikçi  sayesinde  hastaneye  kaldırılır. Çok  az  sayıda  ilâç  aldığı  için de  bir 
  şey olmaz ve birkaç  saat  sonra hastaneden  çıkar, evine  döner. Mektupları  alan  eski  en  iyi  
  arkadaşı  Larry  ve  eski  karısı  Natalie  farklı amaçlarla  Phil’in evine  gelir. Daha  sonra, hastaneden  
  vaktinden  önce  bırakıldığı  ortaya  çıkan  Phil’i, kendine  zarar  vermemesi  için  kontrol  etmek  ve  bu   
  amaç doğrultusunda da birkaç  gün  ziyaret  etmekle  görevlendirilen  terapist  Molly de  eve  gelir. 
  Bu  sırada  kızı  ve  annesi  mektuplarla  ilgili  sıkıntılarını  dile  getirmek  için  sürekli  Phil’i  telefonla  
  aramaktadır. Kızı  Erin  çalışmamakta, tüm  ihtiyaçlarını  Phil  karşılamaktadır. Babası  bunu  her  
  durumda  ona hatırlattığından, Erin  onun  aldığı  şeyleri iade  etmek  için  teker  teker  babasına  
  getirmeye  karar  verir  ve  böylece  o da  eve  gelir. Bu  sırada Tanrı’ya  yazdığı  mektup da  
  tesadüfen  bir  manastıra  ulaşmış  ve  oradaki  Rahibe  Yolanda’nın  eline  geçmiştir. Mektubun 
  içeriğinden  son  derece  rahatsız  olan  Rahibe, Phil’i  yola  getirmek ve Tanrı’ya  inanmasını  
  sağlamak  amacıyla  eve  gelir... 

  Aslında  Phil’in  hayatındakiler  ondan  daha  sorunludur. Zamanla herkesten  iyice bunalan ve   
  sıkılan Phil, sonunda kurtuluş  olarak  Rahibe  Yolanda’nın  teklifini  kabul  eder  ve  yeni  bir    
  hayata  başlamaya  karar  verir...   

  DEĞERLENDİRME
  Oyunda, insanın  yaşadıklarının  psikolojik ve travmatik açıdan sebep ve sonuçları itibarıyla  
  her türlü inanca olan  bağlılığın kaybolmasına  sebep  olabileceğine  değinilirken, buna rağmen 
  yine de  mutlu  bir  hayat  için  her  zaman  bir  fırsat ve yol  bulunabileceği  hatırlatılıyor. Terapist 
  Molly’nin de  dediği gibi ; bizler, olmamız  gerektiğini  düşündüğümüz  kişi  olamayabiliriz, ama  
  daha da  önemlisi  hepimiz  olmayı  düşündüğümüz  kişi  olmamalıyız  ve de  başkalarını  
  istediğimiz  kişiye  dönüştüremeyeceğimizi unutmamalıyız...
 
  DÜŞÜNCE
  Oyun, Sam Bobrick’in  her  zamanki  esprili  üslûbuyla, özellikle günümüz  dünyası  insan    
  ilişkilerinin  aslında ne kadar yüzeysel, bencil ve çıkarlara  dayalı  olduğunu  anlatıyor. İnsanların  
  bir arada yaşamalarına rağmen düştükleri yalnızlığa, umutsuzluğa, sevgi  ve  saygının  önemini  
  yitirişine, samimiyetsizliğe, sadakatsizliğe, dolayısıyla da aile kavramına olan inancın yitirilişine 
  değinirken, bir yandan da Tanrı’nın varlığının sorgulanmasının nedenleri üzerine zihin terapisi 
  yapıyor... 

  Kısaca ; her zaman toplumsal karşılığı olabilecek dinamik yapısı, ilgi çekici, çarpıcı, keyifli ve 
  düşündürücü yanıyla gerçekten eğlenceli olabilecek başarılı bir komedi.

Ekin Tunçay Turan  ©


  İletişim : ONK  AJANS                                        www.onkajans.com

                                                                e-posta : info@onkagency.com


  Tel     : 0 212 241 77 00                                                 ONK Ajans

  Faks   : 0 212 241 77 31

                                                                                          ONK Ajans

Ekin Tunçay Turan  ©