Oyunun Türkçe Adı        YARI YARIYA
  Oyunun Özgün Adı        HALF AND HALF
  Yazarın Adı              James SHERMAN 
  Çevirmenin Adı            Ekin TUNÇAY TURAN
  Seyirci Türü               Yetişkin
    Oyunun Türü              Komedi / 2 Perde / Dekor : Tek
  Oyuncu Adedi            3  (Erkek : 1 / Kadın : 2)
  Çeviri Tarihi              2009


İletişim :  ONK  AJANS                                          www.onkajans.com

                                                               e-posta : info@onkagency.com

Tel       :   0 212 241 77 00

                                                                                        ONK Ajans

Faks     :   0 212 241 77 31

                                                                                        ONK Ajans

Ekin Tunçay Turan  ©

  KONU
  Oyunun ilk perdesi 1970’ lerde geçer. O dönemin moda akımı olan Hippy’ liğe sempati duyan, 
  hatta onların bakış açısı doğrultusunda bir yaşam sürmek isteyen Susan, kocası Stewart’ ın karşı 
  çıkmasına rağmen çevre kirliliğine karşı düzenlenecek olan bir yürüyüşe katılacaktır. Ancak 
  yürüyüşe gitmeden önce kocasına ve ödev yapmakta olan kızı Lucy’ e kahvaltı hazırlamaktadır. 
  Stewart bir süre tepkisini göstermek için onunla konuşmasa da sonunda dayanamaz konuşmaya 
  başlar. Konuyu tartışmasız bir biçimde çözmeye çalışan ve alttan alan Susan’ ın yaklaşımına   
  karşın Stewart, kesinlikle karşı çıkmaktadır. Daha çok annesinin yanında yer alan Lucy de 
  yakında kutlayacağı 16. doğum günü partisinin telâşı içindedir. Baba son derece tutucu bir 
  yaklaşım sergilerken, anne ve kız günün özgürlükçü modası doğrultusunda karşı çıkmaktadırlar. 
  Sonunda Stewart, karısının bu tür toplantı ve yürüyüşlere katılmak yerine ev işlerini zamanında 
  ve mükemmel olarak yerine getirmesini, yani kendisine hizmet etmesini istediğini itiraf eder. 
  Bunun karşısında Susan mutsuzluğundan söz etmeye başlar. Stewart asla onun mutsuzluğunu 
  anlayamaz. Olay o kadar tırmanır ki, sonunda anne - kız Stewart’ ı terk eder...

  İkinci perdede Lucy evlenmiştir. Ama aynı evde oturmaktadırlar. Lucy avukat olmuş, kocası 
  Jeremy de kitap yazmakta ve çoğunlukla evde kalıp evin işlerini yürütmektedir. Bir de kızları 
  vardır, Katie. Bu kez 2005 yılına gelinmiştir. Birinci perdenin tam tersi kadın çalışmakta, erkek 
  ev işleriyle uğraşmakta, evin kızı da babanın tarafını tutmaktadır. Çatışmalar, değer yargıları ve 
  olaylar tümüyle birinci perdenin aynıdır. Sadece rollerin sahipleri değişmiştir. Ancak bu kez     
  ayrılık olmaz. Tam o noktaya gelindiğinde, Lucy kocasına anlayış gösterir ve birlikteliğe sahip 
  çıkar...

  DEĞERLENDİRME
  1970’ ler ve 2005’ lerin tüm değerler açısından tam bir karşılaştırması. Kişiler, olaylar, seçilen 
  dönem, kendi içinde özellikleri olan dönemlerdir. Bu nedenle seçimleri doğrudur. Oyunun 
  kurgusu, kişileri ve olaylar örgüsü de, hemen her ülke insanına içinde bulunduğu durumu 
  anımsatacak derecede evrenseldir. Küreselleşen dünyanın kaçınılmaz sonuçlarından biri olarak 
  karşımıza çıkan değerler çatışması, her iki cinsin de toplumda yer alma biçimine ve 
  mücadelesine ışık tutarak oyunun temel izleğini oluşturur...

  DÜŞÜNCE
  Toplumsal bir söyleme sahip, iyi işlenmiş sürprizli kurgulanan dramatik yapısıyla başarılı bir 
  komedi.
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>