ELVEDA BAY HAFFMANN

(Aideu Monsieur Haffmann)

R. Sümer Tunçay  ©       İletişim : ONK AJANS


Tel        :    0 212 241 77 00


Faks    :    0 212 241 77 31

          www.onkajans.com


           e-posta :  info@onkagency.com


Oyunun  Türkçe  Adı    :    ELVEDA  BAY  HAFFMANN

                                                

Oyunun  Özgün  Adı   :    AIDEU  MONSIEUR  HAFFMANN


Yazarın  Adı               :    Jean - Phillippe  DAGUERRE


Çevirmenin  Adı          :    R. Sümer  TUNÇAY


Seyirci  Türü                :    Yetişkin


Oyunun  Türü              :    Dram


                                    1  Perde  (Dekor : Değişken)

  

Oyuncu  Adedi           :    5    (Erkek : 3 / Kadın : 2)


Çeviri  Tarihi               :    2019

ÖNEMLİ UYARI ! Bu oyunun yazar ve çevirmenine ait tüm telif hakları, ONK AJANS tarafından korunmaktadır. Her ne amaçla olursa olsun, sahnelenmeden önce mutlaka ONK AJANS’tan 

izin alınması gerekmektedir ! Profesyonel ve amatör tiyatro grupları başta olmak üzere, üniversiteler, çeşitli eğitim kurumları, dernekler, şahıslar, belediyelere ya da vakıflara vb. ait ilgili tüm gruplar buna dâhildir !

KONU 


1942  yılı, Paris... Alman  işgalindeki  Fransa’da  Yahudilere  “Sarı  Yıldız”  takma  zorunluluğu  getirilmiştir.

Mücevheratçılık  yapan  Yahudi  Joseph, eşini  ve  çocuklarını  Nazilerin  zulmünden  kurtarmak  için  her  türlü  riski

göze  alır  ve  onları  kızkardeşinin  yanına, Cenevre’ye  göndererek  kaçmalarını  sağlar. Ardından  on  yıldır

yanında  çalışan  Pierre’e  dükkânı  işletmesini  ve  ücret  ödemeden  karısı  Isabelle’le  birlikte  kendi  evinde

yaşamalarını  teklif  eder. Karşılığında da  kendisini  daha  güvenli  günlere  ulaşana  dek  saklamasını  ister. Pierre

ve  karısı  tüm  risklere  rağmen  bu  teklifi  kabul  eder. Ancak  Pierre de  Joseph’ten  ciddi  bir  istekte  bulunur. 

Pierre  kısırdır  ve  karısı  Isabelle’le  birlikte  çocuk  sahibi  olmak  istemektedirler. Joseph’ten  karısı  Isabelle  hamile

kalana  kadar  onunla  birlikte  olmasını  talep  eder. İstemeyerek de  olsa  Joseph  bu  teklifi  kabul  etmek  

zorunda  kalır. Pierre  karısına  bundan  söz  ettiğinde, Isabelle  önce  tepki  gösterir, ancak  çocuk  sahibi  olmayı

gerçekten  çok  istediği  için  o da  bunu  istemeyerek  kabul  eder...

Aradan  aylar  geçer... 


Joseph  ve  Isabelle’in  belirli  günlerde  çocuk  için  birlikte  olması  bir  türlü  sonuç  vermez. Bu  arada  Pierre de

bir  yandan  dükkânı  çevirmeye  çalışmaktadır. Geçen  süre  içinde, üçünün  aynı  evde  yaşaması da  giderek

zorlaşmaya  başlar. Joseph  akşam  yemekleri  dışında  bütün  gününü  mahzende  geçirmektedir... 


Pierre  yaptığı  tasarımlarla  müşteriler  için  dükkânı  çok  cazip  bir  hâle  getirmiştir. Nazilerin  Paris  sorumlusu

Büyükelçi  Otto  Abetz de  onun  müşterilerinden  biridir. Bir  süre  sonra  Otto, karısı  Suzanne  ile  birlikte  bir

şekilde  kendisini  akşam  yemeği  için  Pierre’in  evine  davet  ettirir. Bu, Joseph  için  çok  tehlikeli  bir  durumdur,

fakat  Joseph  bunu  öğrenince  beklenmedik, şaşırtıcı  bir  tepki  gösterir  ve  yemeye  katılmak  istediğini  söyler, hatta  ısrar  eder. Sonuçta  o da  akşam  yemeğine  dâhil  olur... Ve  şimdi... Nazilerin  Paris  sorumlusu  Büyükelçi

Otto  ve  Yahudi  Joseph, aynı masada  yemek  yiyeceklerdir...


  Acaba  Otto  ve  karısı  Suzanne, kendilerini  neden  yemeğe  davet  ettirmiştir ?  

  Bu  yemeğin  ne  gibi  sonuçları  olacaktır ? 

  Cesaret  korkuyu  yenebilecek midir ?

    Ve...

  Isabelle  hamile  kalabilecek midir ?


DEĞERLENDİRME 


Oyun, Nazi  döneminde  Yahudilerin  yaşadığı  zorluklara, acıya, zulme, korkuya  ve  cesarete  ayna  tutarken ;

aynı  zamanda da  bu  distopik, baskıcı  sistem  içinde, insanların  kendi  ütopyalarının  ışığına  sarılarak  sevginin

gücünü, aile  kavramını, çocuk  özlemini  ve  çocuk  sahibi  olabilmek  uğruna  yapılan  inanılmaz  fedakârlığı  ve

bu  fedakârlığın   acı, tatlı, ekşi   kekremsi  tadını  ve  her  şeyden  önemlisi de, cesaretin  korkudan  daha  güçlü

olup  olmadığını  sorgular, gözler  önüne  serer. İster  istemez  o  dönemi, şartları, beklentileri, insana  özgü  ahlâkî

duyguları, çaresizliği  vb. düşündürür  ve... günümüz  şartları  ve  dünyasıyla  samimî  bir  empati  kurmaya,

düşünmeye  zorlar...


DÜŞÜNCE 


İnsanî  açıdan  pek  çok  duyguyu  sorgulayan, sorgulatan, oldukça  çarpıcı, etkileyici  ve  başarılı  olan  oyun ;

2018 yılında, “Yaşayan  En  İyi  Fransız  Yazar” da  dâhil  olmak  üzere, dört  Molière  ödülü  almış  olup, hâlen

Paris’te  sahnelenmektedir. Geçen  yıl  orijinal  dilinde, yazarın  yönetiminde  ve  alt  yazı  eşliğinde  Los

Angeles’ta  sahnelenmiştir.


^

Copyright © 2020