Amerikalı  oyun  yazarı  Sam  BOBRICK,11 Ekim

2019  cuma  günü, felç  geçirdikten  birkaç  gün

sonra  87  yaşında  vefat  etti. Çok  özlenecek

olmasına  rağmen, çalışmaları  boyunca  ve  onu

tanıyan  herkesin  yüreklerinde  ve  zihinlerinde  

yaşamaya  devam  edecek…

Sam  BOBRICK  (1932 - 2019)

Yazar  / ABD