AKIL HASTALARINA KOMÜNİZMİN TARİHİ

NASIL ANLATILIR ?

(How To Explain The History Of Communism To Mental Patients)

Ekin Tunçay Turan  ©       İletişim : ONK AJANS


Tel        :    0 212 241 77 00


Faks    :    0 212 241 77 31

          www.onkajans.com


           e-posta :  info@onkagency.com


Oyunun  Türkçe  Adı    :    AKIL  HASTALARINA  KOMÜNİZMİN  TARİHİ

                                    NASIL  ANLATILIR  ?

                                         

Oyunun  Özgün  Adı   :    HOW  TO  EXPLAIN  THE  HISTORY  OF  

                                    COMMUNISM  TO  MENTAL  PATIENTS


Yazarın  Adı               :    Matei  VISNIEC


Fransızcadan  İngilizceye  Çeviri  :   Jeremy  LAWRANCE  &

                                                 Catherine  POPESCO


Çevirmenin  Adı          :    Ekin  TUNÇAY  TURAN


Seyirci  Türü                :    Yetişkin


Oyunun  Türü              :    Kara  Komedi  /  1  Perde  (Dekor : Değişken)


Oyuncu  Adedi           :    4    (Erkek : 3 / Kadın : 1)  (Hastalar : 22)


Çeviri  Tarihi               :    2010

ÖNEMLİ UYARI ! Bu oyunun yazar ve çevirmenine ait tüm telif hakları, ONK AJANS tarafından korunmaktadır. Her ne amaçla olursa olsun, sahnelenmeden önce mutlaka ONK AJANS’tan 

izin alınması gerekmektedir ! Profesyonel ve amatör tiyatro grupları başta olmak üzere, üniversiteler, çeşitli eğitim kurumları, dernekler, şahıslar, belediyelere ya da vakıflara vb. ait ilgili tüm gruplar buna dâhildir !

KONU  


Oyun  1953  yılında, Stalin’in  ölümünden  birkaç  hafta  öncesinde, Moskova’da  “Akıl  Hastalıkları  Merkez

Hastanesi”nde  geçmektedir... Yuri  Petrovski  isimli  bir  yazar, akıl  hastalarına  komünizmin  tarihini  - onların

anlayabileceği  bir  şekilde -  anlatması  için  hastaneye  gönderilir. Yazar, çocuksu  bir  dil  kullanarak  olayları

kişileri  vb. tüm  absürtlükleri  açıkça  anlatır. Yazar, hikâyesini  anlatmakta  ilerledikçe, hastanede  gerçekleşmekte

olan  tuhaf  olaylarla  ve  tuhaf  insanlarla  karşılaşmaya  başlar. Her  köşeye  saklanmış  partizanlar, deli  kılığına

girmiş  gizli  komplo  hazırlığında  olan  gerçek  devrimciler, gerçekte  histerik  oldukları  bilinmeyen  ve  Stalin’e

tümüyle  inanan, sonsuz  bağlılık  duyan  hastanenin  sağlık  görevlileri, müdürleri  vb...


Stalin’in  öldüğü  ilân  edildiğinde  ise,  - çıkan  karışıklıkta -  önünde  iki  seçenek  vardır  genç  yazarın… 

Ya  doktorlara  ya da  hastalara  katılacaktır. Herkesin  korktuğu  olur  ve  doktorlara  katılır. Komünizmin

çöküşüyle, onu  destekleyenlerin  hayatları da  karışır...


Son  sahnede  Stalin, hastanenin  dışında  pencerenin  önünden  geçerken  görülür… Acaba  o  bir  hayalet mi,

yoksa  bir  akıl  hastası mıdır ?


DEĞERLENDİRME 


Oyun ; ütopyanın  doğasını  sorgulayarak  komünist  sistemin  sadece  Rusya’da  uygulanan  şekliyle  değil, ama

tüm  ideolojinin  yanlışlarına  dikkat  çekerek, bunu  özel  seçilen  bir  mekânda, o  dönemin  tarihî  kişilikleri

üzerinden  ve  onların  söylemlerinden  yola  çıkarak  çarpıcı  bir  şekilde  vurgular…


DÜŞÜNCE 


Seçilen  mekân  ve  kişiler  sayesinde  anlatılmak  isteneni  çok  keyifli, çarpıcı  ve  eğlenceli  bir  bakış  açısıyla

anlatan, oldukça  başarılı  bir  kara  komedi.


^

Copyright © 2020