YARI YARIYA

(Half And Half)

Ekin Tunçay Turan  ©       İletişim : ONK AJANS


Tel        :    0 212 241 77 00


Faks    :    0 212 241 77 31

          www.onkajans.com


           e-posta :  info@onkagency.com


Oyunun  Türkçe  Adı    :    YARI  YARIYA

                                                 

Oyunun  Özgün  Adı   :    HALF  AND  HALF


Yazarın  Adı               :    James  SHERMAN


Çevirmenin  Adı          :    Ekin  TUNÇAY  TURAN


Seyirci  Türü                :    Yetişkin


Oyunun  Türü              :    Komedi       

                            

                                    2  Perde    (Dekor : Tek) 

  

Oyuncu  Adedi           :    3    (Erkek : 1 / Kadın : 2)


Çeviri  Tarihi               :    2009

ÖNEMLİ UYARI ! Bu oyunun yazar ve çevirmenine ait tüm telif hakları, ONK AJANS tarafından korunmaktadır. Her ne amaçla olursa olsun, sahnelenmeden önce mutlaka ONK AJANS’tan 

izin alınması gerekmektedir ! Profesyonel ve amatör tiyatro grupları başta olmak üzere, üniversiteler, çeşitli eğitim kurumları, dernekler, şahıslar, belediyelere ya da vakıflara vb. ait ilgili tüm gruplar buna dâhildir !

KONU  


Oyunun  ilk  perdesi  1970’lerde  geçer. O  dönemin  moda  akımı  olan  Hippy’liğe  sempati  duyan, hatta

onların  bakış  açısı  doğrultusunda  bir  yaşam  sürmek  isteyen  Susan, kocası  Stewart’ın  karşı  çıkmasına  rağmen  çevre  kirliliğine  karşı  düzenlenecek  olan  bir  yürüyüşe  katılacaktır. Ancak  yürüyüşe  gitmeden  önce kocasına  ve  ödev  yapmakta  olan  kızı  Lucy’e  kahvaltı  hazırlamaktadır. Stewart  bir  süre  tepkisini  göstermek

için  onunla  konuşmasa da  sonunda  dayanamaz  konuşmaya  başlar. Konuyu  tartışmasız  bir  biçimde  çözmeye

çalışan  ve  alttan  alan  Susan’ın  yaklaşımına  karşın  Stewart, kesinlikle  karşı  çıkmaktadır. Daha  çok  annesinin 

yanında  yer  alan  Lucy de  yakında  kutlayacağı  16. doğum  günü  partisinin  telâşı  içindedir. Baba  son 

derece  tutucu  bir  yaklaşım  sergilerken, anne  ve  kız  günün  özgürlükçü  modası  doğrultusunda  karşı  

çıkmaktadırlar. Sonunda  Stewart, karısının  bu  tür  toplantı  ve  yürüyüşlere  katılmak  yerine  ev  işlerini  

zamanında  ve  mükemmel  olarak  yerine  getirmesini, yani  kendisine  hizmet  etmesini  istediğini  itiraf  eder. 

Bunun  karşısında  Susan  mutsuzluğundan  söz  etmeye  başlar. Stewart  asla  onun  mutsuzluğunu  anlayamaz. 

Olay  o  kadar  tırmanır ki, sonunda  anne - kız  Stewart’ı  terk  eder...


İkinci  perdede  Lucy  evlenmiştir. Ama  aynı  evde  oturmaktadırlar. Lucy  avukat  olmuş, kocası  Jeremy de  kitap

yazmakta  ve  çoğunlukla  evde  kalıp  evin  işlerini  yürütmektedir. Bir de  kızları  vardır, Katie. Bu  kez  2005

yılına  gelinmiştir. Birinci  perdenin  tam  tersi  kadın  çalışmakta, erkek  ev  işleriyle  uğraşmakta, evin  kızı da

babanın  tarafını  tutmaktadır. Çatışmalar, değer  yargıları  ve  olaylar  tümüyle  birinci  perdenin  aynıdır. Sadece

rollerin  sahipleri  değişmiştir. Ancak  bu  kez  ayrılık  olmaz. Tam  o  noktaya  gelindiğinde, Lucy  kocasına

anlayış  gösterir  ve  birlikteliğe  sahip  çıkar...


DEĞERLENDİRME 


1970’ler  ve  2005’lerin  tüm  değerler  açısından  tam  bir  karşılaştırması. Kişiler, olaylar, seçilen  dönem, kendi

içinde  özellikleri  olan  dönemlerdir. Bu  nedenle  seçimleri  doğrudur. Oyunun  kurgusu, kişileri  ve  olaylar

örgüsü de, hemen  her  ülke  insanına  içinde  bulunduğu  durumu  anımsatacak  derecede  evrenseldir.

Küreselleşen  dünyanın  kaçınılmaz  sonuçlarından  biri  olarak  karşımıza  çıkan  değerler  çatışması, her  iki  

cinsin de  toplumda  yer  alma  biçimine  ve  mücadelesine  ışık  tutarak  oyunun  temel  izleğini  oluşturur...


DÜŞÜNCE 


Toplumsal  bir  söyleme  sahip, iyi  işlenmiş  sürprizli  kurgulanan  dramatik  yapısıyla  başarılı  bir  komedi.

^

Copyright © 2020