ANNE, BABA VE KÖTÜ BİR FİKİR

(Mom, Dad And A Bad Idea)

Ekin Tunçay Turan  ©       İletişim : ONK AJANS


Tel        :    0 212 241 77 00


Faks    :    0 212 241 77 31

          www.onkajans.com


           e-posta :  info@onkagency.com

Oyunun  Türkçe  Adı    :    ANNE, BABA  VE  KÖTÜ  BİR  FİKİR


Oyunun  Özgün  Adı   :    MOM, DAD  AND  A  BAD  IDEA


Yazarın  Adı               :    Sam  BOBRICK  &  Joey  BOBRICK


Çevirmenin  Adı          :    Ekin  TUNÇAY  TURAN


Seyirci  Türü                :    Yetişkin


Oyunun  Türü              :    Komedi


                                    2  Perde  (Dekor : Tek)


Oyuncu  Adedi           :    5    (Erkek : 3 / Kadın : 2)


Çeviri  Tarihi               :    2019

ÖNEMLİ UYARI ! Bu oyunun yazar ve çevirmenine ait tüm telif hakları, ONK AJANS tarafından korunmaktadır. Her ne amaçla olursa olsun, sahnelenmeden önce mutlaka ONK AJANS’tan 

izin alınması gerekmektedir ! Profesyonel ve amatör tiyatro grupları başta olmak üzere, üniversiteler, çeşitli eğitim kurumları, dernekler, şahıslar, belediyelere ya da vakıflara vb. ait ilgili tüm gruplar buna dâhildir !

KONU 


Elaine  ve  Ken  Haber, ellili  yaşlarında  bir  çifttir. ‘Diane’  adında, özel  hayatında  bir  türlü  mutluluğu

bulamamış  bir  kızları  ve  ‘Tyler’  adında  genç  yaşta  evlenip  çocuk  sahibi  olmuş  bir  oğulları  vardır. Haber

çifti  uzun  süredir  evli  olmaktan  kaynaklı  monoton  olduğunu  sandıkları  hayatlarını  değiştirmeye  karar  verirler.

Ayrılıp, yeni  birilerini  bulmaya  çalışacak, daha  heyecanlı, daha  mutlu  ve  çok  daha  özgür  bir  yaşama

kavuşacaklardır. Böylece, mucize  olarak  nitelendirdikleri  hayatı  daha  anlamlı  yaşamış  olacaklardır. Bu

fikirlerini  çocuklarına  açıklarlar. Çocukları  tarafından da  birbirleri  için  hiç  uygun  olmadıklarına  ve  hayatta

birçok  şeyi  kaçırdıklarına  ikna  edilince, verdikleri  kararı  uygulamaya  koyarlar  ve  bunun  sonucunda da

hayatları  bir  kâbusa  dönüşür…


DEĞERLENDİRME 


Sam  Bobrick’in, oğlu  Joey  Bobrick  ile  birlikte  yazdığı  bu  son  oyunu ; insanların, haklı  ya da  haksız, bilinçli

ya da  bilinçsiz, birlikteliklerini, evliliklerini, acı – tatlı  yaşanmış  tüm  tecrübelerini  monotonluk  ve  sıkışmışlık

psikolojisiyle  öteleyerek  – üstelik  hayatı da  yeniden  anlamlandırarak –  yepyeni  heyecanlar  peşinde  koşmasını

anlatıyor. Bu  büyüye  kapılmanın da, öyle  ya da  böyle  bir  şekilde  trajik  ve  komik  sonuçlar  doğurabileceğini

ironik  bir  açıdan  ele  alıyor...  


DÜŞÜNCE 


Oyun ; ilişkileri  boyunca, birbirlerinin  ya da  sahip  olduklarının  kıymetini  bilemeyen  insanların  – haklı

gerekçelerle de  olsa –  birlikteliklerini  ve  yaşamlarını  anlamsızlaştırarak  değiştirmeye  çalışmasının, aslında,

sonrasında  umduğu  hayatın  hiç de  beklediği  ya da  düşündüğü  gibi  olmayabileceğini  ve  bunu  yaparken de

gerçekte  neleri  ıskalayabileceğini  anlatıyor… 


Çocuk  yetiştirirken  yapılan  yanlışlara, onlara  sorumluluk  duygusunun  aşılanmasına, iyinin  ve  kötünün  ne

olduğuna  – belki de –  belli  ölçülerde  bundan  sakınmayarak, gizlemeyerek, onların  buna  tanık  olmalarının

önemine, sevginin  saygının  değerine, aidiyet  duygusuna, insanî  ilişkilere  ve  adalet  düzenindeki  çarpıklıklara

vb. her  zamanki  esprili  üslûbuyla  değiniyor  ve  bunu  yaparken de  güldürüyor, düşündürüyor.

^

Copyright © 2020