KAOS TEORİLERİ

(The Chaos Theories)

Ekin Tunçay Turan  ©       İletişim : ONK AJANS


Tel        :    0 212 241 77 00


Faks    :    0 212 241 77 31

          www.onkajans.com


           e-posta :  info@onkagency.com


Oyunun  Türkçe  Adı    :    KAOS  TEORİLERİ            

                                                 

Oyunun  Özgün  Adı   :    THE  CHAOS  THEORIES


Yazarın  Adı               :    Alexander  DINELARIS


Çevirmenin  Adı          :    Ekin  TUNÇAY  TURAN


Seyirci  Türü                :    Yetişkin


Oyunun  Türü              :    Kara  Komedi  -  Modern


                                    1 Perde   (Dekor : Tek)

  

Oyuncu  Adedi           :    21    (Erkek : 9 / Kadın : 12)


Çeviri  Tarihi               :    2008

ÖNEMLİ UYARI ! Bu oyunun yazar ve çevirmenine ait tüm telif hakları, ONK AJANS tarafından korunmaktadır. Her ne amaçla olursa olsun, sahnelenmeden önce mutlaka ONK AJANS’tan 

izin alınması gerekmektedir ! Profesyonel ve amatör tiyatro grupları başta olmak üzere, üniversiteler, çeşitli eğitim kurumları, dernekler, şahıslar, belediyelere ya da vakıflara vb. ait ilgili tüm gruplar buna dâhildir !

ÇEVİRMENİN  NOTU 


“Bu  oyunda  oyuncular, ‘Garson’  rolü  dışında  birkaç  rolü  birden  oynayabilir. Oyun, oyun  finalinin  tekrarıyla

başlar. Oyunun  sonu  ise  baştaki  tekrarın  tamamını  - özellikle -  içermez. Oyun  sona  doğru  simultane 

oynanırken, final  bu  kez ; oyun  kahramanlarından  biri  olan  ‘Oyun  Yazarı’nın  yazdığı  bir  senaryonun

finalinin, yine  oyun  kahramanlarından  biri  olan  ’Yapımcı’  tarafından  değiştirilmesiyle  iç  içe  geçer, 

değişikliğe  uğrar…”


KONU  


Oyun, bir  restoranın  bekleme  bölümünde  bir  “Kadın”  ile  bir  “Adam”ın  konuşmasıyla  başlar. Kadın  ünlü  bir

oyuncu, Adam da  onun  hayranıdır. Ancak  Kadın, Adam’ın  sorularından  bunalıp  oradan  uzaklaşmaya 

çalışmaktadır. En  sonunda da  ayrılmayı  başarır... Yeniden  ışıklar  yandığında  aynı  restorandaki  hareketliliği

görürüz. Bir  “Borsacı”  oturduğu  masada  kendi  işiyle  ilgili  değerlendirmeler  yapmaktadır. Bu  arada  bir  “Kız”

içeri  girer, kafa  üstü  düşer  ve  kafası  kanamaya  başlar. Başka  bir  masada  evli  bir  çift  oturmakta  ve 

kızlarını  beklemektedir. Bir  diğerinde de  “Politik  Danışman”  hararetli  bir  biçimde  konuşmasını  sürdürmektedir...

Restoran  dışında  “Evsiz  Kadın”  insanlardan  para  dilenmekte, âdeta  restoranın  içi  ile  dışı  arasındaki  gelir 

ayırımını  göstermek  için  yerleştirilmiş  gibidir... 


Borsacı  çıktıktan  sonra  bulmaca  çözen  evli  çiftin  kızları  gelir. Kız  onlarla  çok  kalamayacağını, erkek  

arkadaşıyla  sinemaya  gideceğini  söyler. Ancak  adam  bu  duruma  karşı  çıkar, yine de  çocuk  gelir. Baba 

çocuğa  eşinin  ve  kızının  yanında  son  derece  olumlu, onlar  tuvalete  gittikleri  zaman da  son  derece  sert

davranır... Onlar  çıkar  çıkmaz  “Arkadaş”  içeri  girer. Kafası  kanayan  kızı  aramaktadır. Bir  masada  oturup

son  derece  tuhaf  görünen  kızın  tuhaf  maceralarını  dinler. “Finansal  Analist”  ise  Politik  Danışman’ın  isteği

üzerine  çocuğunu  “Aslan  Kral”  oyununda  bırakıp, aceleyle  yanına  gelmiştir. Yatırım  hesabı  üzerine konuşurlar... 


Finansal  Analist  gittikten  sonra  sırasıyla  içeriye  “Senatör”  ile  eşi  girer. Politik  Danışman  Senatör’le  

konuşurken, Senatör’ün  eşine  yakalanırlar. Eş  aslında  adamı  yönetmektedir. İçeriye  bir  “Oyun  Yazarı”  gelir, senaryosuyla  ilgili  “Yapımcı”  ve  “Ortak”  ile  görüşecektir. “Garson”  onu  hemen  tanır, çünkü  o da  küçük 

küçük  alıştırmalar  yapmakta, bir  şeyler  karalamaktadır. Yapımcı  ile  Ortak, Oyun  Yazarı’nın  senaryosunu

kendi  kafalarına  göre  değerlendirmişler, hatta  finalini  değiştirmeye  çalışmakta, bu  değişiklik  için de  “Oyun

Yazarı’nı  ikna  etmeye  uğraşmaktadırlar. Tam  bu  esnada  içeriye  “Yönetmen”  girer. Yönetmen  ile  Yapımcı

ve  Ortak  arasında  ciddi  bir  ağız  dalaşı  yaşanır. Yönetmen  filminin  kendi  iradesi  dışında  değiştirildiğini 

savunmakta, Yapımcı  ise  bir  yönetmen  olarak  artık  onun  eskidiğini  ileri  sürmektedir. Oyun  Yazarı  ise 

Yönetmen’in  hayranıdır, şaşkınlıkla  onları  izlemektedir... 


Yönetmen  çıktıktan  sonra  bu  defa da  sahneye  bir  “Aktris”  girer. Aktris, “Muhabir” le  görüşme  yapmaya 

gelmiştir. Aktris  sürekli  kadınlığını  ön  plâna  çıkartan, hassas  konuşan  bir  kadındır. Aktris  ile,  Yapımcı  ve

Ortak da  karşılaşır. Hepsi  aslında  birbirlerini  tanımakta  ve  fırsat  buldukça da  projelerini  birbirlerine  saldırı 

malzemesi  olarak  kullanmaktadır... Oyun  tekrar  sahnenin  en  başına  döner. Kadın  Adam’la  konuşmaktadır.

Finalde  Adam  bir  el  ateş  eder  ve  Kadın  ölür…


DEĞERLENDİRME 


Bir  metropolde  geçen  oyunda, toplumun  değişik  kesim  ve  sınıflarına  mensup  olan  kişilerin  bir  

restoranda  geçirdikleri  süre  boyunca  yaşananlar  anlatılmaktadır. Bir  anne - baba  kızlarıyla, bir  yazar  

yapımcısıyla, bir  senatör  politik  danışmanıyla, bir  genç  kız  arkadaşıyla  vb.  buluşur  ve  her  bir  masanın

kendine  ait  öyküsü  iç  içe  gelişir... 


Oyunda ; kuralları  çok  eskiye  dayanan, oturmuş  bir  kapitalizmin  işleyiş  biçimi  ve  insanların  gelip  tıkandığı

bireysellik  ve  çıkarcılık  müthiş  bir  matematik  ve  tempo  içinde  anlatılırken, modern  dünya  insanının  

çelişkileri de  özel  bir  anlatımla  aktarılmaktadır. Sınıflı  toplum, aşk  ve  sevginin  geçiciliği, iktidarın  kurnazlığı,

kişilerin  yalnızlığı  ve  sanatın  tekelci  yanı  başarılı  bir  şekilde  vurgulanır...


DÜŞÜNCE 


Günümüz  toplumunun  çoğunlukla  içinde  bulunduğu  çarpık  sosyalleşme  olgusunun  trajik  bir  yansımasını,

politik  statünün  garip  aymazlık  derecesini, şuursuz  hırsların  esir  aldığı  insanî  duyguların  düştüğü  acınası

durumu, toplumdaki  ekonomik  uçurumu, kişinin  beceri  ve  yeteneklerinin  ekonomik  güç  ve  popülist 

figürler  karşısında  nasıl  şekil  değiştirebileceğini  vb. özenle  vurgulaması  açısından da  ayrıca  kayda  değer 

bir  çalışma. Oyun  içindeki  kişiler  ellerindeki  cep  telefonlarını  ve  kariyer  yapma  çabalarını  sadece  birkaç saniye  için  bir  kenara  bıraksalar, aslında  en  insanî  yönlerden  birbirlerine  ne  kadar  bağlı  olduklarını

göreceklerdir : Yalnızlık, aşk, korku, yitmişlik  duygusu  vb... Tıpkı  gerçek  hayattaki  gibi. Günümüz  tekno

konuşmalarının, çene  çalmaların  altında  kurtarılmayı  bekleyen  insanca  duyguların  olduğu  her  zaman

hatırlanmalıdır...

    

Sonuçta, parlak  bir  reji  ve  iyi  bir  ekiple  sahnelenebilecek  son  derece  başarılı  ve  keyifli  bir  oyun.

^

Copyright © 2020