VEDA MEKTUPLARI

(Goodbye Letters)

Ekin Tunçay Turan  ©       İletişim : ONK AJANS


Tel        :    0 212 241 77 00


Faks    :    0 212 241 77 31

          www.onkajans.com


           e-posta :  info@onkagency.com

Oyunun  Türkçe  Adı    :    VEDA  MEKTUPLARI


Oyunun  Özgün  Adı   :    GOODBYE  LETTERS


Yazarın  Adı               :    Sam  BOBRICK


Çevirmenin  Adı          :    Ekin  TUNÇAY  TURAN


Seyirci  Türü                :    Yetişkin


Oyunun  Türü              :    Komedi


                                    2  Perde  (Dekor : Tek)


Oyuncu  Adedi           :    6    (Erkek : 2 / Kadın : 4)


Çeviri  Tarihi               :    2018

ÖNEMLİ UYARI ! Bu oyunun yazar ve çevirmenine ait tüm telif hakları, ONK AJANS tarafından korunmaktadır. Her ne amaçla olursa olsun, sahnelenmeden önce mutlaka ONK AJANS’tan 

izin alınması gerekmektedir ! Profesyonel ve amatör tiyatro grupları başta olmak üzere, üniversiteler, çeşitli eğitim kurumları, dernekler, şahıslar, belediyelere ya da vakıflara vb. ait ilgili tüm gruplar buna dâhildir !

KONU  


Phil  Crane  boşanmış, yalnız  yaşayan  bir  adamdır  ve  oldukça  çaresiz, sıkıntılı  durumdadır. Bir  gün  az

sayıda  uyku  ilâcı  alarak  intihar  etmeye  kalkar. Aslında  amacı  kendini  öldürmek  değil, bu  olayı  kullanarak

hayatında  onu  bunaltan, mutsuz  eden  insanlara  duygularını  ve  söylemek  istediklerini  bir  şekilde  ifade

edebilmektir. Bu  amaçla  ilâçları  içmeden  önce  beş  kişiye  mektup  yazar  ve  bunları  gönderir. Eski  karısına,

kızına, annesine, eski  en  iyi  arkadaşına  ve  Tanrı’ya. Onu  evde  baygın  bulan  temizlikçi  sayesinde 

hastaneye  kaldırılır. Çok  az  sayıda  ilâç  aldığı  için de  bir  şey  olmaz  ve  birkaç  saat  sonra  hastaneden

çıkar, evine  döner. Mektupları  alan  eski  en  iyi  arkadaşı  Larry  ve  eski  karısı  Natalie  farklı  amaçlarla  Phil’in

evine  gelir. Daha  sonra, hastaneden  vaktinden  önce  bırakıldığı  ortaya  çıkan  Phil’i, kendine  zarar  vermemesi

için  kontrol  etmek  ve  bu  amaç  doğrultusunda da  birkaç  gün  ziyaret  etmekle  görevlendirilen  terapist  

Molly de  eve  gelir. Bu  sırada  kızı  ve  annesi  mektuplarla  ilgili  sıkıntılarını  dile  getirmek  için  sürekli  Phil’i

telefonla  aramaktadır. Kızı  Erin  çalışmamakta, tüm  ihtiyaçlarını  Phil  karşılamaktadır. Babası  bunu  her  durumda

ona  hatırlattığından, Erin  onun  aldığı  şeyleri  iade  etmek  için  teker  teker  babasına  getirmeye  karar  verir  ve

böylece  o da  eve  gelir. Bu  sırada  Tanrı’ya  yazdığı  mektup da  tesadüfen  bir  manastıra  ulaşmış  ve  oradaki

Rahibe  Yolanda’nın  eline  geçmiştir. Mektubun  içeriğinden  son  derece  rahatsız  olan  Rahibe, Phil’i  yola

getirmek  ve  Tanrı’ya  inanmasını  sağlamak  amacıyla  eve  gelir... 


Aslında  Phil’in  hayatındakiler  ondan  daha  sorunludur. Zamanla  herkesten  iyice  bunalan  ve  sıkılan  Phil,

sonunda  kurtuluş  olarak  Rahibe  Yolanda’nın  teklifini  kabul  eder  ve  yeni  bir  hayata  başlamaya  karar  

verir...      


DEĞERLENDİRME 


Oyunda, insanın  yaşadıklarının  psikolojik  ve  travmatik  açıdan  sebep  ve  sonuçları  itibarıyla her  türlü  inanca

olan  bağlılığın  kaybolmasına  sebep  olabileceğine  değinilirken, buna  rağmen  yine de  mutlu  bir  hayat  için

her  zaman  bir  fırsat  ve  yol  bulunabileceği  hatırlatılıyor. Terapist  Molly’nin de  dediği  gibi, “Bizler, olmamız

gerektiğini  düşündüğümüz  kişi  olamayabiliriz, ama  daha da  önemlisi, hepimiz  olmayı  düşündüğümüz  kişi

olmamalıyız  ve de  başkalarını  istediğimiz  kişiye  dönüştüremeyeceğimizi  unutmamalıyız.” …


DÜŞÜNCE 


Oyun, Sam  Bobrick’in  her  zamanki  esprili  üslûbuyla, özellikle  günümüz  dünyası  insan  ilişkilerinin  aslında

ne  kadar  yüzeysel, bencil  ve  çıkarlara  dayalı  olduğunu  anlatıyor. İnsanların  bir  arada  yaşamalarına  rağmen

düştükleri  yalnızlığa, umutsuzluğa, sevgi  ve  saygının  önemini  yitirişine, samimiyetsizliğe, sadakatsizliğe,

dolayısıyla da  aile  kavramına  olan  inancın  yitirilişine  değinirken, bir  yandan da  Tanrı’nın  varlığının

sorgulanmasının  nedenleri  üzerine  zihin  terapisi  yapıyor... 


Kısaca ; her  zaman  toplumsal  karşılığı  olabilecek  dinamik  yapısı, ilgi  çekici, çarpıcı, keyifli  ve  düşündürücü

yanıyla  gerçekten  eğlenceli  olabilecek  başarılı  bir  komedi.

^

Copyright © 2020