KAFKA’NIN MAYMUNU

(Kafka’s Monkey)

Ekin Tunçay Turan  ©       İletişim : ONK AJANS


Tel        :    0 212 241 77 00


Faks    :    0 212 241 77 31

          www.onkajans.com


           e-posta :  info@onkagency.com


Oyunun  Türkçe  Adı    :    KAFKA’ NIN  MAYMUNU  

                                                

Oyunun  Özgün  Adı   :    KAFKA’ S  MONKEY


Yazarın  Adı               :    Franz  KAFKA


Uyarlayan                  :    Colin  TEEVAN


Çevirmenin  Adı          :    Ekin  TUNÇAY  TURAN


Seyirci  Türü                :    Yetişkin


Oyunun  Türü              :    Dram


                                    1  Perde  (Dekor : Tek)

  

Oyuncu  Adedi           :    1    (Erkek  ya da  Kadın  olabilir.)


Çeviri  Tarihi               :    2012

ÖNEMLİ UYARI ! Bu oyunun yazar ve çevirmenine ait tüm telif hakları, ONK AJANS tarafından korunmaktadır. Her ne amaçla olursa olsun, sahnelenmeden önce mutlaka ONK AJANS’tan 

izin alınması gerekmektedir ! Profesyonel ve amatör tiyatro grupları başta olmak üzere, üniversiteler, çeşitli eğitim kurumları, dernekler, şahıslar, belediyelere ya da vakıflara vb. ait ilgili tüm gruplar buna dâhildir !

KONU  


Bir  “Akademi”nin  üyeleri  tarafından, maymunluktan  insanlığa  geçiş  dönemini  anlatmak  için  çağırılan

“Maymun”, bu  süreçte  yaşadıklarını  anlatır... İnsanlar  tarafından  yakalanıp, bir  gemide  hapsedildiği  kafes

içinde  bir  ‘çıkış  yolu’  arayışına  girmiştir. Yaptığı  gözlemler  sonucunda, insanları  taklit  etmenin  ona  aradığı

‘çıkış  yolu’ nu  sağlayacağına  karar  verir. Gemide  başladığı  eğitim  sırasında  el  sıkışmayı, tükürmeyi, içki

içmeyi  vb. öğrenir. İnsanları, onun  ilgisini  çektikleri  için  değil, sadece  kendine  bir  ‘çıkış  yolu’  olarak

gördüğü  için  taklit  etmektedir... İlk  terbiyecisine  teslim  edildiğinde  iki  seçeneği  olduğunu  anlar. Ya  hayvanat

bahçesine, yani  yeni  bir  kafese  kapatılacak  ya da  sahneye  çıkacaktır. İkinci  yolu  seçer  ve  büyük  bir

gayret  göstererek, kısa  bir  süre  içinde  ortalama  bir  Avrupalı’nın  sahip  olduğu  kültür  seviyesine  ulaşır.

Sonrasında  ise  tiyatrolarda  vb. gösteri  yapmaya  başlar... Bu  sırada  insanların  özgürlüğe  bakışını  sorgular.

Değişimin  ona  kazandırdığı  ve  kaybettirdiklerini  gözler  önüne  serer... Sonunda  hedefine  ulaşır. Ama  üzerine

sinen  insanlık  kokusu  ile  ana  vatanının  birbirine  karışan  kokusu  onu  tiksindirmektedir. Ve  bütün  bunları,

bildiklerini  - Akademi  üyelerine -  sadece  paylaşmak  için  anlatır... Kimsenin  onayını, yorum  yapmasını  istemez.

Sadece  bir  rapor  vermektedir...


DEĞERLENDİRME 


Franz  Kafka’nın  “Bir  Akademi’ye  Rapor”  adlı  kısa  öyküsünden  uyarlanan  oyun, hayatta  kalabilmek  için

insanlaşmak  zorunda  kalan  bir  maymunun  anlattıkları  üzerine  kuruludur. Toplumda  bireylerin

yabancılaşmasını, varoluşu, aidiyet  duygusunu, özgürlüğü  ve  uygarlık  kavramını ; maymundaki  insanla,

insandaki  maymunu  hassas  bir  şekilde  ölçüp  biçerek, tartar, sorgular...


DÜŞÜNCE 


Kendini  korumak  ve  hayatta  kalabilmek  için  insanlaşmaya  çalışan  bir  maymunun  varoluş  öyküsünü  çarpıcı

bir  şekilde  anlatan  oyun, birkaç  yıldır  İngiltere’de  sahnelenmektedir. Birçok  ülkeye de  turne  yapan  oyun,

oynadığı  her  yerde  çok  büyük  ilgi  görmüş  ve  hâlen de  görmeye  devam  etmektedir.


 

^

Copyright © 2020