ÇOCUKLAR

(The Children)

Ekin Tunçay Turan  ©       İletişim : ONK AJANS


Tel        :    0 212 241 77 00


Faks    :    0 212 241 77 31

          www.onkajans.com


           e-posta :  info@onkagency.com


Oyunun  Türkçe  Adı    :    ÇOCUKLAR

                                                

Oyunun  Özgün  Adı   :    THE  CHILDREN


Yazarın  Adı               :    Lucy  KIRKWOOD


Çevirmenin  Adı          :    Ekin  TUNÇAY  TURAN


Seyirci  Türü                :    Yetişkin


Oyunun  Türü              :    Dram


                                    1  Perde  (Dekor : Tek)

  

Oyuncu  Adedi           :    3    (Erkek : 1 / Kadın : 2)


Çeviri  Tarihi               :    2018

ÖNEMLİ UYARI ! Bu oyunun yazar ve çevirmenine ait tüm telif hakları, ONK AJANS tarafından korunmaktadır. Her ne amaçla olursa olsun, sahnelenmeden önce mutlaka ONK AJANS’tan 

izin alınması gerekmektedir ! Profesyonel ve amatör tiyatro grupları başta olmak üzere, üniversiteler, çeşitli eğitim kurumları, dernekler, şahıslar, belediyelere ya da vakıflara vb. ait ilgili tüm gruplar buna dâhildir !

KONU 


Hazel  ve  Robin, eskiden  mühendis  olarak  çalıştıkları  bir  nükleer  santralde  meydana  gelen  felâketten  sonra,

aynı  bölgede  güvenli  bir  alanda  bulunan  tanıdıklarına  ait  bir  kulübede  yaşamaya  başlamışlardır. Pek  çok

açıdan  kısıtlı  bir  yaşamları  vardır. Buna  rağmen  sağlıklı  bir  hayat  sürmek  için  ellerinden  geleni

yapmaktadırlar, çünkü  Hazel  yaşlılığın  hayatın  yeni  ve  heyecanlı  bir  bölümü  olduğuna  inanmaktadır... Bir

gece, bir  zamanlar  nükleer  santralde  birlikte  çalıştıkları  arkadaşları  Rose, 38  yıl  sonra  haber  vermeden

onları  ziyarete  gelir. Rose  ve  Robin  geçmişte  bir  ilişki  yaşamış  ve  bu  ilişki  Robin’le  Hazel’ın  evliliği 

süresince de  devam  etmiştir. Bu  hiç  gün  ışığına  çıkarılmamış  olsa da, aslında  her  şeyin  farkında  olan  

Hazel, bu  yüzden  Rose’un  gelmesinden  tedirgin  olur. Ancak  Rose’un  o  gece  gelmesinin  sebebi  çok  

farklıdır. Geçmişte  kurulmasına  yardım  ettikleri  nükleer  santralde  yine  bazı  sorunlar  yaşanmaktadır. Radyasyon

seviyesi  yükselmiştir  ve  orada  çalışan  genç  insanlar  bu  sorunlarla  baş  etmeye  çalışmaktadır. Rose, geçmişte

orada  çalışmış  belli  bir  yaşın  üstünde  olan  insanları  bir  araya  getirerek, orada  çalışan  gençlerin

hayatlarını, geleceklerini  kurtarmayı  amaçlamaktadır. O  gece  oraya  Robin  ve  Hazel’dan  kendisine

katılmalarını  istemek  için  gelmiştir. Yani  bir  anlamda  onlardan  ölümü  göze  almalarını  ister… Bu  sırada da ;

geçmişleriyle, hayatlarıyla, seçimleri  ve  kendileriyle  ilgili  her  konuda  yüzleşecek, hesaplaşacaklardır...


DEĞERLENDİRME 


Oyun ; nükleer  istasyonda  çalışmış  üç  eski  nükleer  enerji  mühendisinin  yaşamlarından  yola  çıkarak, temelde

gezegenimizin  ve  çocuklarımızın  geleceği  için  hepimize  düşen  görev  ve  sorumluluklara  odaklanıyor. Genel

olarak  aile  bağları  temelinde  şekillenen  kişisel  problemler, kimi  zaman  duygusal  kopmalara, kimi  zaman da

sert  tartışmalara  sebep  oluyor. Aralarındaki  aşk, dostluk, arkadaşlık, kıskançlık  ve  aldatma  gibi  insanî 

duyguların  sebep  olduğu  sorunlar, sonunda  vicdanlara  yenik  düşüyor  ve  zaten  yaşlı hasta  olan  bedenler

gençler  için  feda  ediliyor. Yaşama  ve  çevreye  olan  duyarlılık, meslekî  sorumlulukların  ışığında  her  şeyin

üstünde  tutuluyor…


Yazar  bir  röportajında, oyunda ; nükleer  gücü  bir  metafor  olarak  insanın  doğaya  yaptığı  müdahaleleri  ve

bunun  doğurduğu  sonuçları  anlatmak  amacıyla  kullandığını  söylerken, oyunda da, bu  sorumlulukları  almamız

gerektiğinde  acaba  kaçımız  elini  taşın  altına  koyup  kendi  hayatımızı  feda  edebiliriz  sorusunu  soruyor  ve

bilim  insanlarının da  birer  anne, baba, sevgili, karı  koca  ve  çocuk  sahibi  olan  vicdan  sahibi  bireyler

olabileceklerini  hatırlatıyor…


Üzerinde  yaşadığımız  bu  gezegen  için  bize  düşen  en  büyük  sorumluluk  nedir ? 

Çocuklarımıza  nasıl  bir  gelecek  bırakmak  istiyoruz ?


DÜŞÜNCE 


Oyun ; iklim  değişikliğinin  yarattığı  sonuçlara  ek  olarak, ayrıca  çevreye  verdiğimiz  zararlara, seçimlerimize,

sonuçlarına, sevgiye, yaşlılığa  ve  hayata  dair  pek  çok  şeye  değinirken, aslında  yetişkin  olsak da  zaman

zaman  hepimizin  sorumluluktan  kaçan  çocuklar  gibi  davranabildiğine  ve  bunun  sonuçlarının da  pahalıya

mâl  olabileceğine  güçlü  vurgu  yapan, evrensel  konusuyla  toplumda  her  dönem  karşılığı  olabilecek,

sürükleyici, başarılı  ve  çarpıcı  bir  oyun. 


2018  yılında  Tony  Ödülleri’nde  “En  İyi  Yeni  Oyun”  dalında  aday  gösterilmiş  olan  oyun, İngiltere’deki

başarısının  yanı  sıra, Broadway’de de  büyük  ilgi  görmüş, ayrıca  Avusturalya’da da  sahnelenmiştir.

^

Copyright © 2020