DOĞRU BİLDİĞİM ŞEYLER

(Things I Know To Be True)

Ekin Tunçay Turan  ©       İletişim : ONK AJANS


Tel        :    0 212 241 77 00


Faks    :    0 212 241 77 31

          www.onkajans.com


           e-posta :  info@onkagency.com

Oyunun  Türkçe  Adı    :    DOĞRU  BİLDİĞİM  ŞEYLER


Oyunun  Özgün  Adı   :    THINGS  I  KNOW  TO  BE  TRUE


Yazarın  Adı               :    Andrew  BOVELL


Çevirmenin  Adı          :    Ekin  TUNÇAY  TURAN


Seyirci  Türü                :    Yetişkin


Oyunun  Türü              :    Dram


                                    2  Perde  (Dekor : Tek)


Oyuncu  Adedi           :    6    (Erkek : 3 / Kadın : 3)


Çeviri  Tarihi               :    2018

ÖNEMLİ UYARI ! Bu oyunun yazar ve çevirmenine ait tüm telif hakları, ONK AJANS tarafından korunmaktadır. Her ne amaçla olursa olsun, sahnelenmeden önce mutlaka ONK AJANS’tan 

izin alınması gerekmektedir ! Profesyonel ve amatör tiyatro grupları başta olmak üzere, üniversiteler, çeşitli eğitim kurumları, dernekler, şahıslar, belediyelere ya da vakıflara vb. ait ilgili tüm gruplar buna dâhildir !

KONU  


Avusturalya’nın  “Hallet  Cove”  isimli  banliyösünde  yaşayan  orta  yaşlı  “Bob”  ve  “Fran  Price”  çifti, hep

idareli  yaşamış  ve  hayatlarını  kendi  sahip  olamadıklarına  sahip  olabilmeleri  için  dört  çocuğuna  adamıştır...

Bob, çalıştığı  fabrikadan  çıkarıldığı  için  erken  yaşta  emekli  olmak  zorunda  kalmış  ve  kendini  evlerinin

bahçesiyle  ilgilenmeye  vermiştir. Fran  ise  hâlâ  hemşire  olarak  çalışmaya  devam  etmektedir. En  büyük  kızları

“Pip”  ise  evli  ve  iki  çocuk  sahibidir, ancak  mutlu  değildir. Kendisine  yapılan  bir  iş  teklifini  kabul  eder  ve 

çocuklarını  kocasına  bırakarak  Kanada’ya  gitmeye  karar  verir. Fran, kendisinden  daha  güçlü  olan  kızına 

çocukluğundan  itibaren  hep  daha  sert  davranmıştır, çünkü  kendi  gösteremediği  kararlılığı  Pip  göstermektedir.

En  büyük  oğulları  “Mark”  ise  yirmi  yıldır  gerçekte  kim  olduğunu  anlamaya  çalışmaktadır. Kadınlarla  ilişki  

yaşamaya  çalışsa da, sonunda  ailesine de  itiraf  etmek  zorunda  kalacağı  ve  hayatını  değiştirecek  önemli  bir

tercih  yapar. Diğer  oğulları  “Bob”  ise  kazandığından  fazla  para  harcadığını  düşünen  babası  tarafından

sıkça  uyarılmaktadır. Sürekli  savunmada  olan  “Ben”  ise, ait  olmadığı  sınıftan  biriymiş  gibi  davranmaya

çalışmasının  bedelinden  kurtulmak  için  yine  ailesine  başvuracaktır. 19  yaşındaki  en  küçük  kızları  “Rosie”  ise

daha  hayatının  baharındadır. Büyümek  ve  hayatı  tanımak  için  çıktığı  Avrupa  gezisinden  büyük  bir  hayal  

kırıklığı  yaşayarak  döner. Bildiği  şeylerin  ne  kadar  az  olduğunu  anlamıştır. Ama  günün  birinde  yeniden 

kendi  ayakları  üzerinde  durmaya  çalışacak  ve  evden  uzak  bir  yerde  okumaya  karar  verecektir. Bu  sırada 

dışarıdan  mükemmel  bir  aile  görüntüsü  çizen  Price’ların  yaşamının, yaşanan  olaylar  sayesinde  aslında 

hiç de  öyle  olmadığı  görülür. Birbirini  çok  seven  ve  sıkı  bağlarla  birbirine  bağlı  görünen  aile, bir  anlamda

parçalanmış, herkes  bir  tarafa  dağılmıştır. Ancak  finalde  yaşanan  olay  onların  yeniden  bir  araya  gelmesine

sebep  olacaktır... Rosie’nin  doğru  bildiği  şeyler  ise, artık  daha  fazladır...


DEĞERLENDİRME 


Bir  insanı  otuz  yıl  boyunca  aynı  şekilde  sevebilir misiniz ?  

Ya da, tüm  hayatınızı  paylaştığınız  birinin  sizden  sakladığı  önemli  şeyler  olduğunu  öğrenince  bunu

kaldırabilir misiniz ? 

Peki  ya, evlenip  çocuk  sahibi  olduktan  sonra  karşınıza  bir  başkası  çıkarsa  seçiminiz  ne  olur ?

Ya da  olmadığınız  birinin  bedeninde  yaşadığınızı  düşünüyorsanız, zor  bir  seçim  yapmaya  ve  bunu  yüksek

sesle  dile  getirmeye  cesaret  edebilir misiniz ?

Veya, bulunduğunuz  sınıftan  başka  bir  sınıfa  aitmiş  gibi  davranmaya  kalkarsanız, ödeyeceğiniz  bedel  sizce

ne  kadar  ağır  olabilir ? 

Peki  ya, hayatınızın  başında  hayatı  tanımak  için  maceraya  atılmaya  kalkarsanız  yaşayacağınız  hayal

kırıklığını  kaldırabilir misiniz ? Ve  doğru  olduğunu  bildiğiniz  şeyleri  sayabilir misiniz ? 


Kısaca... 

Yukarıdaki  soruların  ışığında, oyun ; kendi  hayatlarını  çocukları  için  feda  eden  bir  anne - baba  ve

hayatlarıyla  ilgili  kendi  seçimlerini  yapan  dört  çocuk  üzerinedir... 


DÜŞÜNCE 


Oyun, birbirini  çok  seven, mutlu  görünen  bir  ailedeki  bireylerin  yaptığı  seçimleri  ve  sonuçlarının  aileye 

getirdiklerini  son  derece  gerçekçi, duygusal  ve  etkileyici  bir  şekilde  anlatır... Andrew  Bovell’ın  diğer

oyunlarında  olduğu  gibi  ustalıkla  kurguladığı  oyun, Avusturalya’nın  ardından  kısa  bir  süre  öncesine  kadar

Londra’da da  sahnelenmiş  ve  büyük  beğeni  kazanmıştır.

^

Copyright © 2020