HALKTAN BİRİ

(Travis Pine)  (A Man Of The People)

Ekin Tunçay Turan  ©      İletişim : ONK AJANS


Tel        :    0 212 241 77 00


Faks    :    0 212 241 77 31

          www.onkajans.com


           e-posta :  info@onkagency.com


Oyunun  Türkçe  Adı    :    HALKTAN  BİRİ

                                                 

Oyunun  Özgün  Adı   :    TRAVIS  PINE


Yazarın  Adı               :    Sam  BOBRICK


Çevirmenin  Adı          :    Ekin  TUNÇAY  TURAN


Seyirci  Türü                :    Yetişkin


Oyunun  Türü              :    Politik  Hikâye       

                            

                                    1  Perde    (Dekor : Tek) 

  

Oyuncu  Adedi           :    2    (Erkek : 2 / Kadın : -)


Çeviri  Tarihi               :    2010

ÖNEMLİ UYARI ! Bu oyunun yazar ve çevirmenine ait tüm telif hakları, ONK AJANS tarafından korunmaktadır. Her ne amaçla olursa olsun, sahnelenmeden önce mutlaka ONK AJANS’tan 

izin alınması gerekmektedir ! Profesyonel ve amatör tiyatro grupları başta olmak üzere, üniversiteler, çeşitli eğitim kurumları, dernekler, şahıslar, belediyelere ya da vakıflara vb. ait ilgili tüm gruplar buna dâhildir !

KONU  


Travis  Pine, işini  kaybetmiş  sıradan  bir  Amerikalıdır. O  günkü  yönetimden  memnun  değildir. Ülkesini  çok

seven  biri  olarak  gelecekten de  endişe  duymaktadır. Bunu  Başkan’a  yazdığı  hakaret  dolu  sert  mektuplarla

dile  getirmekten de  büyük  bir  zevk  almaktadır. Başkan  ise  yazılan  mektuplardan  çok  rahatsızdır  ve  bu

nedenle  derin  bir  depresyona  girmiştir. Sonunda  Pine’ı  durdurması  için  bir  FBI  ajanını  yollar. Ajan  onu

mektup  yazmaktan  vazgeçirmek  için  çeşitli  teklifler  sunar  ama  Pine  kabul  etmez. Kendisi  Başkan’ın

danışmanı  olmak  istediğini  söyler. Bu  teklifi  kabul  edilir, Beyaz  Saray’a  gider. Bir  süre  sonra  Pine  hayal

kırıklığı  ile  evine  döner  ve  Başkan’a  yine  hakaret  dolu  mektuplar  yazmaya  başlar...


Aynı  ajan  tekrar  tekrar  gelir  ve  onu  yine  yazmaktan  vazgeçirmek  için  farklı  tekliflerde  bulunur. Travis  Pine

ise  her  defasında  Başkan’ı  etkileyebileceğini  düşünerek  Beyaz  Saray’a  gider  ve  her  seferinde de  daha

büyük  bir  hayal  kırıklığı  içinde  evine  döner... Sonunda  Başkan  ikinci  kez  seçilir  ve  sonrasında da  türlü

numaralarla  halkı  kandırarak  kendini  “Kral”  ilân  eder. Artık  her  şeyi  ele  geçirmiştir. Travis  Pine’ın  ortadan

kaldırılması  emrini  verir, çünkü  buna  engel  olacak  tüm  demokratik  kuralları  ve  kurumları  ortadan

kaldırmıştır…


DEĞERLENDİRME 


Oyunda, hâlen  tüm  dünyada  geçerliliği  olan  yetki  sahibi  liderlerin  beceriksiz, yetersiz  ve  aptal  olması

durumunda  ülkelerini  ve  dünyayı  nasıl  felâkete  sürükleyebileceklerini, nasıl  halktan  uzak, kendi  çıkarları

doğrultusunda  hareket  edebildiklerini, onlara  inanan  hatta  inanmayan  insanları  bile  nasıl  kandırdıklarını,

her  şeye  rağmen  karşı  çıkanları  ise  nasıl  baskı  altına  alıp  sindirmeye  çalıştıklarını, siyasetteki  kirli  ilişkileri,

çıkar  çatışmalarını  ve   bunlara  karşı  ülkesini  kurtarmak  için  bireysel  çaba  gösteren  Travis  Pine’ın  başından

geçenleri  esprili  bir  biçimde  anlatmaktadır... 


Demokratik  yollarla  seçilen  liderlerin  aptal  birer  kukla  olmaları  hâlinde, cahil, eğitimsiz  ve  gelir  düzeyi

düşük  toplumlarda  zamanla  nasıl da  baskıcı, aç  gözlü  birer  hırsız  ve  acımasız  birer  zalime

dönüşebilecekleri  gerçeği, oyunun  evrensel  boyutunu  oluşturur. Yaşamın, bir  diktatörün  ya da  bir  kralın  iki

dudağı  arasından  çıkacak  bir  sözle  sonlanabileceğini  bilmek  ne  kadar  basitse, demokratik - özgür  bir

toplumda  yaşamanın  ne  kadar  önemli  olduğunu  ve  bu  şansın  ancak  bilinçli  ve  eğitimli  seçmen  sayısıyla

doğru  orantılı  olduğunu  anlamak da, en  az  o  kadar  basit  olmalıdır…


DÜŞÜNCE 


Oyun  her  ne  kadar  Amerika’da  geçiyor  ve  bir  Amerikan  Başkanı’nı  hedef  alıyor  olsa da, kullandığı

evrensel  söylem  ve  vurguladığı  çarpıcı  gerçekler  açısından  ayrı  bir  önem  taşımaktadır. Bu  yanıyla da ;

günümüz  dünyasının  sıradan  insanlarına, zenginlerine, fakir  insanlarına, politikacılarına, entellektüellerine, çıkar

gruplarına, öğrencilerine  vb. kısaca, hangi  sosyal  statüde  olursa  olsun  tüm  seçmenlerine, aslında  bildikleri

şeyleri, gözlerinin  önünde  olup  bitenleri  bir  Amerikan  tepsisi  içinde  esprili  bir  dille  sunan  çok  başarılı  bir

oyun.

 

^

Copyright © 2020